Αυτόματη μορφοποίηση για πίνακες

Εφαρμόζει αυτόματα μορφοποιήσεις στον τρέχοντα πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών, της σκίασης και των περιγραμμάτων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη μορφοποίηση τεχνοτροπιών (με τον δρομέα σε έναν πίνακα).


Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε έναν πίνακα

  1. Πατήστε σε ένα κελί του πίνακα, ή επιλέξτε τα κελιά που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

  2. Επιλέξτε Πίνακας - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφοποίησης και ύστερα πατήστε στη μορφοποίηση που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

  3. Πατήστε στο Εντάξει.

Μορφοποίηση

Κατηγοριοποιεί τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες μορφοποίησης για πίνακες. Πατήστε στη μορφοποίηση που επιθυμείτε να εφαρμόσετε και στη συνέχεια πατήστε Εντάξει.

Προσθήκη

Προσθέτει μια νέα τεχνοτροπία πίνακα στον κατάλογο.

  1. Μορφοποιήστε έναν πίνακα στο έγγραφό σας.

  2. Επιλέξτε τον πίνακα και έπειτα επιλέξτε Πίνακας - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφοποίησης.

  3. Πατήστε στην Προσθήκη.

  4. Στον διάλογο Προσθήκη αυτόματης μορφής, εισάγετε ένα όνομα και έπειτα πατήστε Εντάξει.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την "Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα".

Μετονομασία

Αλλάζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας πίνακα. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε την "Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα".

Μορφοποίηση

Επιλέξτε τα γνωρίσματα μορφοποίησης που θα συμπεριληφθούν στην επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα.

Μορφή αριθμών

Περιλαμβάνει μορφές αρίθμησης στην επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα.

Γραμματοσειρά

Περιλαμβάνει μορφοποίηση γραμματοσειράς στην επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα.

Στοίχιση

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις στοίχισης στην επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα.

Περιγράμματα

Περιλαμβάνει τεχνοτροπίες περιγράμματος στην επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα.

Μοτίβο

Περιλαμβάνει τεχνοτροπίες παρασκηνίου στην επιλεγμένη τεχνοτροπία πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!