Αυτόματη διόρθωση

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση.


Κατά την πληκτρολόγηση

Μορφοποιεί αυτόματα το έγγραφο, ενώ πληκτρολογείτε. Για να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές και έπειτα πατήστε την καρτέλα Επιλογές.

Εφαρμογή

Μορφοποιεί αυτόματα έγγραφο ή επιλογή σύμφωνα με το σύνολο επιλογών της καρτέλας αυτόματης διόρθωσηςΕπιλογές.

Για να επιλέξετε, Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης, πατήστε την καρτέλα Επιλογές, διαλέξτε έπειτα επιλογές στη στήλη [M] για να εφαρμοστούν, όταν επιλεγεί η εντολή Εφαρμογή.

Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης. Σε έναν διάλογο, ερωτάσθε εάν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε τις αλλαγές.

Επιλογές Αυτόματης διόρθωσης

Ανοίγει τον διάλογο αυτόματης διόρθωσης.

Για να ανοίξετε τον διάλογο Αυτόματη μορφοποίηση για πίνακες, πατήστε σε ένα κελί του πίνακα και ύστερα επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη μορφοποίηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!