Τεχνοτροπίες (Πλευρική γραμμή)

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο της πλευρικής στήλης Τεχνοτροπίες για να εφαρμόσετε, να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε τεχνοτροπίες μορφοποίησης. Διπλοπατήστε σε μία καταχώριση για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.


Για να προσαρτήσετε το παράθυρο τεχνοτροπιών, σύρετε τη γραμμή τίτλου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά του χώρου εργασίας. Για να αποπροσαρτήσετε το παράθυρο, διπλοπατήστε σε ελεύθερο χώρο στη γραμμή εργαλείων του.

Από προεπιλογή, η καρτέλα τεχνοτροπιών εμφανίζει προεπισκόπηση των διαθέσιμων τεχνοτροπιών. Οι προεπισκοπήσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν αποεπιλέγοντας το πλαίσιο Εμφάνιση προεπισκοπήσεων κάτω από τον κατάλογο τεχνοτροπιών.

Κατηγορία τεχνοτροπίας

Εικονίδιο τεχνοτροπιών παραγράφου

Τεχνοτροπίες παραγράφου

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης των παραγράφων. Χρησιμοποίηστε τις τεχνοτροπίες παραγράφου για να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση, όπως γραμματοσειρά, αρίθμηση και διάταξη στις παραγράφους στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών χαρακτήρα

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων για να εφαρμόσετε τεχνοτροπίες γραμματοσειράς στο επιλεγμένο κείμενο σε μία παράγραφο.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών πλαισίου

Τεχνοτροπίες πλαισίου

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για πλαίσια. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες πλαισίων για να μορφοποιήσετε τις διατάξεις πλαισίων και τη θέση.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών σελίδας

Τεχνοτροπίες σελίδας

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για σελίδες. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσετε τις διατάξεις σελίδας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας κεφαλίδων και υποσέλιδων.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών καταλόγου

Κατάλογος τεχνοτροπιών

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για αριθμημένους καταλόγους και καταλόγους με κουκκίδες. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες καταλόγου για να μορφοποιήσετε τους χαρακτήρες αρίθμησης και κουκκίδων και να ορίσετε τις εσοχές.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών πίνακα

Τεχνοτροπίες πίνακα

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης πινάκων. Χρησιμοποιήστε τεχνοτροπίες πινάκων για να εφαρμόσετε περιγράμματα, παρασκήνια, γραμματοσειρές στοίχιση και μορφές αριθμών σε πίνακες.

Εικονίδιο κατάστασης μορφής γεμίσματος

Κατάσταση μορφής γεμίσματος

Εφαρμόζει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο αντικείμενο ή το κείμενο που επιλέγετε στο έγγραφο. Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο και ύστερα μεταφέρετε μία επιλογή στο έγγραφο για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία. Για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε στο εικονίδιο ξανά, ή πιέστε το πλήκτρο Esc.

Εικονίδιο νέας τεχνοτροπίας από επιλογή

Μενού ενεργειών τεχνοτροπίας

Ανοίγει ένα υπομενού με περισσότερες εντολές.

Νέα τεχνοτροπία από επιλογή

Δημιουργεί μια νέα τεχνοτροπία με βάση τη μορφοποίηση της τρέχουσας παραγράφου, σελίδας, ή επιλογής.

Ενημέρωση επιλεγμένης τεχνοτροπίας

Τα χειροκίνητα μορφοποιημένα χαρακτηριστικά του κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο θα προστεθούν στην τεχνοτροπία που είναι επιλεγμένη στο παράθυρο τεχνοτροπίες.

Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο

Ανοίγει τη φόρτωση τεχνοτροπιών από τον διάλογο προτύπων για την εισαγωγή τεχνοτροπιών από ένα άλλο έγγραφο.

Πώς να εφαρμόσετε τεχνοτροπία χαρακτήρα σε επιλεγμένο κείμενο

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Διπλοπατήστε τον επιθυμητό χαρακτήρα στο παράθυρο τεχνοτροπιών.

Πώς να εφαρμόσετε τεχνοτροπία παραγράφου

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα στην παράγραφο, ή επιλέξτε πολλές παραγράφους.

  2. Διπλοπατήστε την επιθυμητή τεχνοτροπία παραγράφου στο παράθυρο τεχνοτροπιών.

tip

Μπορείτε να δώσετε πλήκτρα συντόμευσης σε τεχνοτροπίες από την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο. Κάποιες συντομεύσεις είναι προκαθορισμένες. (μηδέν) εφαρμόζει την τεχνοτροπία παραγράφου στο σώμα κειμένου. Οι τεχνοτροπίες παραγράφου Επικεφαλίδα 1 έως Επικεφαλίδα 5 μπορούν να εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας το πλήκτρο και τον αριθμό επικεφαλίδας. παραδείγματος χάρη εφαρμόζει την τεχνοτροπία παραγράφου Επικεφαλίδα 2.


tip

Η γραμμή εργαλείων μορφοποίησης (τεχνοτροπίες) περιέχει εικονίδια εφαρμογής και τροποποίησης τεχνοτροπιών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!