Συνθήκη

Ορίστε εδώ τις συνθήκες για τις τεχνοτροπίες υπό συνθήκη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Δεξιοπατήστε σε μια παράγραφο με τεχνοτροπία Σώμα κειμένου. Επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Κατάσταση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (). Δεξιοπατήστε οποιαδήποτε τεχνοτροπία παραγράφου. Επιλέξτε την καρτέλα Νέα - Συνθήκη.


Οι τεχνοτροπίες υπό συνθήκη είναι τεχνοτροπίες παραγράφων που έχουν διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το περιβάλλον. Αφού καθοριστούν, δε μπορείτε να μεταβάλετε τις υπό συνθήκη ιδιότητες μιας τεχνοτροπίας υπό συνθήκη.

Το LibreOffice εφαρμόζει τις ιδιότητες παραγράφου των υπό συνθήκη τεχνοτροπιών ως εξής (οι όροι με έντονα γράμματα αντιστοιχούν στους τίτλους των πεδίων διαλόγου): Εάν μία μορφοποιημένη παράγραφος με μια υπό συνθήκη τεχνοτροπία βρίσκεται σε ένα Περιβάλλον που έχει μια Εφαρμοσμένη τεχνοτροπία συνδεδεμένη με αυτή, τότε η Τεχνοτροπία παραγράφου από τη συνθήκη αυτή χρησιμοποιείται. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη καμία τεχνοτροπία στο Περιβάλλον, τότε εφαρμόζονται τα γνωρίσματα που ορίστηκαν στην τεχνοτροπία υπό συνθήκη. Το ακόλουθο παράδειγμα αντικατοπτρίζει αυτήν τη σχέση:

  1. Ανοίξτε ένα κενό έγγραφο κειμένου και γράψτε μια σύντομη επιχειρηματική επιστολή με κεφαλίδα (Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα).

  2. Ορίστε μια νέα τεχνοτροπία παραγράφου επιλέγοντας Δημιουργία στο παράθυρο Τεχνοτροπίες και επιλέξτε όλες τις ιδιότητες της παραγράφου που επιθυμείτε για την επαγγελματική σας επιστολή στον διάλογο Τεχνοτροπία παραγράφου. Ονομάστε αυτήν την τεχνοτροπία "Επαγγελματική επιστολή".

  3. Ύστερα πατήστε στην καρτέλα Συνθήκη και επιλέξτε το πεδίο Τεχνοτροπία υπό συνθήκη για να ορίσετε τη νέα τεχνοτροπία παραγράφου ως τεχνοτροπία υπό συνθήκη.

  4. Στο Περιβάλλον, επιλέξτε την καταχώριση κεφαλίδας και στις Τεχνοτροπίες παραγράφου επιλέξτε την τεχνοτροπία για την κεφαλίδα στην επαγγελματική σας επιστολή· για παράδειγμα, την προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου "Κεφαλίδα". Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη δική σας τεχνοτροπία.

  5. Μπορείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία παραγράφου στο περιβάλλον διπλοπατώντας στην επιλεγμένη καταχώριση στο πλαίσιο καταλόγου Τεχνοτροπίες παραγράφου ή χρησιμοποιώντας την επιλογή Εφαρμογή.

  6. Πατήστε Εντάξει για να κλείσετε τον διάλογο τεχνοτροπίας παραγράφου και ύστερα μορφοποιήστε όλες τις παραγράφους στην επαγγελματική σας επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλίδας, με τη νέα τεχνοτροπία παραγράφου υπό συνθήκη για την "Επαγγελματική επιστολή". (Όταν πατάτε στην κεφαλίδα, ενδεχομένως να πρέπει να εμφανίσετε Όλες οι τεχνοτροπίες ή Προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες στον κατάλογο τεχνοτροπιών που θα χρησιμοποιήσετε για τη νέα τεχνοτροπία επαγγελματικής επιστολής.)

Το κείμενο της κεφαλίδας έχει πλέον τα γνωρίσματα που ορίσατε στην τεχνοτροπία παραγράφου κεφαλίδας, ενώ τα άλλα μέρη του εγγράφου έχουν τα γνωρίσματα που έχουν οριστεί στην τεχνοτροπία παραγράφου υπό συνθήκη της επαγγελματικής επιστολής.

tip

Η τεχνοτροπία Κείμενο σώματος δημιουργήθηκε ως τεχνοτροπία υπό όρους. Επομένως, όλες οι τεχνοτροπίες που προκύπτουν από αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεχνοτροπίες υπό όρους.


Η τεχνοτροπία παραγράφου που εφαρμόζεται στο περιβάλλον χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή σε άλλες μορφές αρχείων (RTF, HTML, κοκ.).

Τεχνοτροπία υπό συνθήκη

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο για να ορίσετε μια νέα τεχνοτροπία ως τεχνοτροπία υπό όρο.

Περιεχόμενο

Εδώ μπορείτε να δείτε τα προκαθορισμένα περιβάλλοντα του LibreOffice, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων διάρθρωσης 1 έως 10, των επιπέδων καταλόγου 1 έως 10, της κεφαλίδας πίνακα, των περιεχομένων πίνακα, την ενότητα, το περίγραμμα, την υποσημείωση, την κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

Εφαρμοζόμενες τεχνοτροπίες

Εδώ μπορείτε να δείτε τον κατάλογο όλων των τεχνοτροπιών παραγράφου που εφαρμόζονται σε ένα περιεχόμενο.

Τεχνοτροπίες παραγράφου

Ένας κατάλογος με όλες τις τεχνοτροπίες παραγράφου που μπορούν να ανατεθούν σε ένα περιεχόμενο που περιέχεται στο πλαίσιο του καταλόγου.

Ομάδες τεχνοτροπιών

Αυτές είναι οι ομάδες τεχνοτροπιών που μπορείτε να εμφανίσετε στο παράθυρο τεχνοτροπίες.

Όνομα

Σημασία

Αυτόματα

Εμφανίζει τις κατάλληλες τεχνοτροπίες στο τρέχον περιβάλλον.

Όλες οι τεχνοτροπίες

Εμφανίζει όλες τις τεχνοτροπίες της ενεργής κατηγορίας τεχνοτροπίας.

Εφαρμοσμένες τεχνοτροπίες

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες (της επιλεγμένης κατηγορίας) που εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο.

Προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες

Εμφανίζει όλες τις τεχνοτροπίες που έχουν καθοριστεί από τον χρήστη στην τρέχουσα κατηγορία τεχνοτροπιών.

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για κείμενο.

Δομή Εγγράφου

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για τη δομή των εγγράφων.

Εμφάνιση τεχνοτροπιών

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης διαταγμένων και αδιάτακτων καταλόγων.

Τεχνοτροπίες ευρετηρίων

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για ευρετήρια.

Ειδικές τεχνοτροπίες

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, πίνακες, και υπομνήματα.

Τεχνοτροπίες HTML

Εμφανίζει έναν κατάλογο τεχνοτροπιών για έγγραφα HTML.

Τεχνοτροπίες υπό συνθήκη

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες υπό συνθήκη που ορίστηκαν από τον χρήστη.

Ιεραρχικά

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες στην επιλεγμένη κατηγορία σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Για να προβάλετε τις τεχνοτροπίες στο υποεπίπεδο, πατήστε στο σύμβολο συν (+) δίπλα στο όνομα του υποεπιπέδου.


Αφαίρεση

Πατήστε εδώ για να αφαιρέσετε το τρέχον περιεχόμενο που έχει ανατεθεί στην επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Ανάθεση

Πατήστε Εφαρμογή για να εφαρμόσετε την επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου στο καθορισμένο περιεχόμενο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!