Τεχνοτροπία καταλόγου

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε τεχνοτροπία καταλόγου. Οι τεχνοτροπίες καταλόγου οργανώνονται στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες () - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας (για τεχνοτροπίες καταλόγου).


Όταν δημιουργείται μια τεχνοτροπία καταλόγου, εκχωρείται ένα όνομα στην τεχνοτροπία. Η τεχνοτροπία καταλόγου μπορεί να εφαρμοστεί σ παραγράφους ή να εκχωριστεί σε τεχνοτροπία παραγράφου στην ενότητα εφαρμογής τεχνοτροπίας καταλόγου της καρτέλας Διάρθρωση & κατάλογος.

Ταξινομημένοι και αταξινόμητοι κατάλογοι που δημιουργήθηκαν στον διάλογο Κουκκίδες και αρίθμηση, ή με Εναλλαγή ταξινομημένων καταλόγων και εικονίδια Εναλλαγής αταξινόμητων καταλόγων της γραμμής Μορφοποίηση χρησιμοποιούν άμεση μορφοποίηση. Δεν είναι τεχνοτροπίες καταλόγου.

Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Αδιάτακτος

Εμφανίζει διάφορους τύπους κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε κατάλογο.

Διαταγμένος

Εμφανίζει διάφορα σχήματα αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διάφορες μορφές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα διάρθρωσης σε ιεραρχία καταλόγου.

Εικόνα

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδες σε αδιάτακτο κατάλογο.

Θέση

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Προσαρμογή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για διαταγμένους και αδιάτακτους καταλόγους. Εάν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία καταλόγου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στην τρέχουσα καρτέλα πίσω στις τιμές όταν ανοίχτηκε ο διάλογος. Εάν χρησιμοποιήθηκε το Εφαρμογή πριν το κλείσιμο του διαλόγου, τότε οι τιμές επαναφέρονται σε αυτές μετά την τελευταία χρήση του Εφαρμογή.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε όλες τις καρτέλες χωρίς να κλείσει τον διάλογο. Αδυναμία επαναφοράς με Επαναφορά.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Άκυρο

Κλείσιμο του διαλόγου και απόρριψη των αλλαγών σε όλες τις καρτέλες. Εάν χρησιμοποιήθηκε Εφαρμογή, τότε οι αλλαγές μετά την τελευταία χρήση απορρίπτονται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!