Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Οι τεχνοτροπίες χαρακτήρα παρέχουν έναν τρόπο προσαρμογής της μορφοποίησης μεμονωμένων χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων για να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός χαρακτήρα, λέξης ή επιλεγμένου τμήματος παραγράφου. Όταν εφαρμόζετε τεχνοτροπία χαρακτήρα σε επιλογή κειμένου, οι ιδιότητες τεχνοτροπίας χαρακτήρα υπερισχύουν των αντίστοιχων ιδιοτήτων χαρακτήρα παραγράφου.

Παραδείγματος χάρη, εάν εφαρμόσετε τεχνοτροπία χαρακτήρα με μέγεθος γραμματοσειράς 15pt σε επιλογή παραγράφου με ιδιότητα χαρακτήρα μεγέθους γραμματοσειράς 12pt, η επιλογή ορίζεται σε 15pt, ενώ το υπόλοιπο της παραγράφου παραμένει με μέγεθος γραμματοσειράς 12pt.

note

Το Χωρίς τεχνοτροπία χαρακτήρων είναι στην πραγματικότητα το σύνολο των ιδιοτήτων χαρακτήρων της τρέχουσας τεχνοτροπίας παραγράφου. Επιλέξτε χωρίς τεχνοτροπία χαρακτήρα για να επαναφέρετε τις ιδιότητες χαρακτήρων της επιλογής σε αυτές της τεχνοτροπίας παραγράφου. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την τεχνοτροπία χωρίς χαρακτήρα.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες, ή Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών () για να ανοίξετε την προσάρτηση τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο τεχνοτροπία χαρακτήρων στο επάνω μέρος της προσάρτησης, έπειτα επιλέξτε μια τεχνοτροπία χαρακτήρων.

  3. Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας.

Εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρα

Εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρων


note

Η άμεση μορφοποίηση υπερισχύει οποιασδήποτε παρεχόμενης μορφοποίησης από τεχνοτροπία χαρακτήρα. Για να αφαιρέσετε άμεση μορφοποίηση από επιλογή, χρησιμοποιήστε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης (+M).


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

note

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Περιέχει στιν Οργανωτή για να δείτε τις ιδιότητες της τεχνοτροπίας χαρακτήρα.


Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Εφέ γραμματοσειράς

Καθορίστε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Καθορίστε τη θέση, κλιμάκωση, περιστροφή και διάκενο για χαρακτήρες.

Ασιατική διάταξη

Προσδιορίζει τις επιλογές για γράψιμο σε διπλές γραμμές για Ασιατικές γλώσσες. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στο κείμενό σας, και μετά επιλέξτε αυτή την εντολή.

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Επισήμανση

Εφαρμόζει το τρέχον χρώμα επισήμανσης στην επιλογή κειμένου.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στην τρέχουσα καρτέλα πίσω στις τιμές όταν ανοίχτηκε ο διάλογος. Εάν χρησιμοποιήθηκε το Εφαρμογή πριν το κλείσιμο του διαλόγου, τότε οι τιμές επαναφέρονται σε αυτές μετά την τελευταία χρήση του Εφαρμογή.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε όλες τις καρτέλες χωρίς να κλείσει τον διάλογο. Αδυναμία επαναφοράς με Επαναφορά.

Επαναφορά στο γονικό

Οι τιμές για την τρέχουσα καρτέλα ορίζονται σε αυτές που βρέθηκαν στην αντίστοιχη καρτέλα της τεχνοτροπίας που καθορίστηκε στο "Μεταβίβαση από" στον Οργανωτή. Σε όλες τις περιπτώσεις, κι όταν το "Μεταβίβαση από" είναι "-Καμία-", οι τρέχουσες τιμές της καρτέλας που ορίστηκαν στο "Περιέχει" αφαιρούνται.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Άκυρο

Κλείσιμο του διαλόγου και απόρριψη των αλλαγών σε όλες τις καρτέλες. Εάν χρησιμοποιήθηκε Εφαρμογή, τότε οι αλλαγές μετά την τελευταία χρήση απορρίπτονται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!