Τεχνοτροπίες στο Writer

Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τεχνοτροπίες του Writer που μπορείτε να εφαρμόσετε χρησιμοποιώντας το παράθυρο της πλευρικής στήλης Τεχνοτροπίες.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τεχνοτροπίες του τρέχοντος εγγράφου και ύστερα να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πρότυπο. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πρότυπο, επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο.

Κατηγορία τεχνοτροπίας

Αυτές είναι οι διαφορετικές κατηγορίες μορφοποίησης τεχνοτροπιών.

Όνομα

Περιγραφή

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων για να μορφοποιήσετε απλούς χαρακτήρες, ή ολόκληρες λέξεις και φράσεις. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να ενσωματώσετε τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων.

Τεχνοτροπίες παραγράφου

Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες παραγράφου για να μορφοποιήσετε παραγράφους, συμπεριλαμβανομένων του τύπου και του μεγέθους της γραμματοσειράς. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τεχνοτροπία παραγράφου που θα εφαρμόσετε στην επόμενη παράγραφο.

Τεχνοτροπίες πλαισίου

Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες πλαισίου για να μορφοποιήσετε πλαίσια κειμένου και γραφικών.

Τεχνοτροπίες σελίδας

Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες σελίδας για να οργανώσετε τη δομή του εγγράφου και να προσθέσετε αριθμούς στις σελίδες. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τεχνοτροπία σελίδας που θα εφαρμόσετε στην πρώτη σελίδα που ακολουθεί ύστερα από την αλλαγή σελίδας.

Κατάλογος τεχνοτροπιών

Χρησιμοποιήστε τεχνοτροπίες καταλόγου για να μορφοποιήσετε διαταγμένους και αδιάτακτους καταλόγους.


Ομάδες τεχνοτροπιών

Αυτές είναι οι ομάδες τεχνοτροπιών που μπορείτε να εμφανίσετε στο παράθυρο τεχνοτροπίες.

Όνομα

Σημασία

Αυτόματα

Εμφανίζει τις κατάλληλες τεχνοτροπίες στο τρέχον περιβάλλον.

Όλες οι τεχνοτροπίες

Εμφανίζει όλες τις τεχνοτροπίες της ενεργής κατηγορίας τεχνοτροπίας.

Εφαρμοσμένες τεχνοτροπίες

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες (της επιλεγμένης κατηγορίας) που εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο.

Προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες

Εμφανίζει όλες τις τεχνοτροπίες που έχουν καθοριστεί από τον χρήστη στην τρέχουσα κατηγορία τεχνοτροπιών.

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για κείμενο.

Τεχνοτροπίες κεφαλαίων

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για επικεφαλίδες.

Εμφάνιση τεχνοτροπιών

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης διαταγμένων και αδιάτακτων καταλόγων.

Τεχνοτροπίες ευρετηρίων

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για ευρετήρια.

Ειδικές τεχνοτροπίες

Εμφανίζει τεχνοτροπίες μορφοποίησης για κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, πίνακες, και υπομνήματα.

Τεχνοτροπίες HTML

Εμφανίζει έναν κατάλογο τεχνοτροπιών για έγγραφα HTML.

Τεχνοτροπίες υπό συνθήκη

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες υπό συνθήκη που ορίστηκαν από τον χρήστη.

Ιεραρχικά

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες στην επιλεγμένη κατηγορία σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Για να προβάλετε τις τεχνοτροπίες στο υποεπίπεδο, πατήστε στο σύμβολο συν (+) δίπλα στο όνομα του υποεπιπέδου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!