Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες από τον πίνακα.

Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε έναν πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο διαγραφής στήλης

Διαγραφή στήλης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!