Εισαγωγή στηλών/γραμμών

Εισάγει μία γραμμή ή στήλη στον πίνακα. Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο δρομέας είναι σε πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες.

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Γραμμές.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο εισαγωγής στήλης

Εισαγωγή στήλης

Εικονίδιο εισαγωγής γραμμής

Εισαγωγή γραμμής


Εισαγωγή

Αριθμός

Εισάγετε τον αριθμό των στηλών ή των γραμμών που θέλετε.

Θέση

Προσδιορίζει πού θα εισάγονται οι στήλες ή οι γραμμές.

Πριν από

Προσθέτει νέες στήλες στα αριστερά της τρέχουσας στήλης, ή προσθέτει νέες γραμμές πάνω από την τρέχουσα γραμμή.

Μετά από

Προσθέτει νέες στήλες στα δεξιά της τρέχουσας στήλης, ή προσθέτει νέες γραμμές κάτω από την τρέχουσα γραμμή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!