Επιλογή

Επιλέγει τη στήλη που περιέχει τον δρομέα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δρομέας βρίσκεται σε έναν πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Στήλη.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!