Βέλτιστο πλάτος στήλης

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε στήλες στον πίνακα, δεξιοπατήστε, επιλέξτε Μέγεθος - Βέλτιστο πλάτος στήλης.

Εικονίδιο Βέλτιστο πλάτος στήλης

Βέλτιστο πλάτος στήλης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!