Βέλτιστο πλάτος

Προσαρμόζει αυτόματα τα πλάτη στηλών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Μεταβάλλοντας το πλάτος μίας στήλης δεν επηρεάζει το πλάτος των άλλων στηλών στον πίνακα. Το πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί το πλάτος της σελίδας.

Η αλλαγή επηρεάζει μόνο στα επιλεγμένα κελιά. Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλαπλά γειτονικά κελιά αν επιλέξετε τα κελιά μαζί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη προσαρμογή - Βέλτιστο πλάτος στήλης.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους από την γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο βέλτιστου πλάτους στήλης

Βέλτιστο πλάτος στήλης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!