Πλάτος στήλης

Αλλάζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη - Πλάτος.


Πλάτος

Στήλες

Εισάγετε τον αριθμό στηλών στις οποίες που επιθυμείτε να αλλάξετε το πλάτος.

Πλάτος

Εισάγετε το επιθυμητό πλάτος για τις επιλεγμένες στήλες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!