Πλάτος στήλης

Αλλάζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Μέγεθος - Πλάτος στήλης.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Πλάτος στήλης..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Πλάτος στήλης.


Πλάτος

Στήλες

Εισάγετε τον αριθμό στηλών στις οποίες που επιθυμείτε να αλλάξετε το πλάτος.

Πλάτος

Εισάγετε το επιθυμητό πλάτος για τις επιλεγμένες στήλες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!