Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές από τον πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Γραμμές.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο διαγραφής γραμμής

Διαγραφή γραμμής


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!