Επιλογή

Επιλέγει τη γραμμή που βρίσκεται ο δρομέας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Γραμμή.


Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δρομέας βρίσκεται σε έναν πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!