Βέλτιστο ύψος

Προσαρμόζει αυτόματα τα ύψη γραμμών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για νέους πίνακες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη προσαρμογή - Βέλτιστο ύψος γραμμής.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους από την γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο βέλτιστου ύψους γραμμής

Βέλτιστο ύψος γραμμής


Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο πίνακας περιέχει μία γραμμή σταθερού ύψους.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!