Ύψος γραμμής

Αλλάζει το ύψος των επιλεγμένων σειρών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Μέγεθος - Ύψος σειράς.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Ύψος σειράς..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ύψος σειράς.


Ύψος

Εισάγετετο ύψος που θέλετε για τις επιλεγμένες γραμμές.

Προσαρμογή στο μέγεθος

Προσαρμόζει αυτόματα το ύψος των γραμμών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών.

note

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα κελί και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Μέγεθος - Ελάχιστο ύψος σειράς.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!