Ύψος γραμμής

Αλλάζει το ύψος των επιλεγμένων γραμμών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή - Ύψος.


Ύψος

Εισάγετετο ύψος που θέλετε για τις επιλεγμένες γραμμές.

Προσαρμογή στο μέγεθος

Προσαρμόζει αυτόματα το ύψος των γραμμών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα κελί και ύστερα να επιλέξετε Γραμμή - Βέλτιστο ύψος.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!