Γραμμή

Ορίστε το ύψος των γραμμών, ή επιλέξτε, εισάγετε και διαγράψτε γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή.


Ύψος

Αλλάζει το ύψος των επιλεγμένων γραμμών.

Βέλτιστο ύψος

Προσαρμόζει αυτόματα τα ύψη γραμμών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για νέους πίνακες.

Ομοιόμορφη κατανομή γραμμών

Ρυθμίζει το ύψος των επιλεγμένων γραμμών ώστε να ταιριάξει με το ύψος της πιο ψηλής σειράς στην επιλογή.

Επιλογή

Επιλέγει τη γραμμή που βρίσκεται ο δρομέας.

Εισαγωγή...

Εισάγει μία γραμμή ή στήλη στον πίνακα. Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο δρομέας είναι σε πίνακα.

Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές από τον πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!