Αποπροστασία

Αφαιρεί την προστασία κελιού για όλα τα επιλεγμένα κελιά στον τρέχοντα πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Αποπροστασία κελιών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Αποπροστασία κελιών.

Εικονίδιο αποπροστασίας κελιών

Αποπροστασία κελιών


Για να καταργήσετε την προστασία από πολλούς πίνακες ταυτόχρονα, επιλέξτε τους πίνακες και, στη συνέχεια, πατήστε +Shift+T. Για να καταργήσετε την προστασία από όλους τους πίνακες ενός εγγράφου, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε +Shift+T.

tip

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την προστασία των κελιών από έναν πίνακα με τον Περιηγητής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!