Αποπροστασία

Αφαιρεί την προστασία κελιού για όλα τα επιλεγμένα κελιά στον τρέχοντα πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Αποπροστασία.

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος στην Πλοήγηση για πίνακες.


Για να αφαιρέσετε την προστασία από διάφορους πίνακες ταυτόχρονα, επιλέξτε τους πίνακες και ύστερα πιέστε +Shift+T. Για να αφαιρέσετε την προστασία από όλους τους πίνακες σε ένα έγγραφο, πατήστε οπουδήποτε στο έγγραφο και ύστερα πατήστε +Shift+T.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την προστασία των κελιών από έναν πίνακα με τον Περιηγητής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!