Προστασία

Εμποδίζει την τροποποίηση των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Προστασία.


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα κελί μόνο για ανάγνωση, μια σημείωση εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.


Για την αποπροστασία του κελιού, επιλέξτε τα κελιά, δεξιοπατήστε και ύστερα επιλέξτε Κελί - Αποπροστασία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!