Κελί

Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει έναν πίνακα στο έγγραφό σας, ή αν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα κελί του πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Δεξιοπατήστε σε έναν πίνακα, επιλέξτε Κελί.


Συγχώνευση

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών του πίνακα σε ένα μόνο κελί.

Πάνω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο πάνω μέρος του.

Κεντράρισμα (κάθετο)

Κεντράρει τα περιεχόμενα του κελιού μεταξύ κορυφής και πυθμένα του κελιού.

Κάτω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο κάτω μέρος του.

Προστασία

Εμποδίζει την τροποποίηση των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.

Αποπροστασία

Αφαιρεί την προστασία κελιού για όλα τα επιλεγμένα κελιά στον τρέχοντα πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!