Ιδιότητες πίνακα

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, απόσταση, πλάτος στήλης, περιγράμματα και παρασκήνιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες.

Στη γραμμή Πίνακας (με τον δρομέα στον πίνακα), πατήστε

Εικονίδιο ιδιοτήτων πίνακα

Ιδιότητες πίνακα


Πίνακας

Καθορίστε τις επιλογές μεγέθους, θέσης, διάστιχου, και στοίχισης για τον επιλεγμένο πίνακα.

Ροή κειμένου

Ορίστε τις επιλογές ροής κειμένου για το κείμενο πριν ή ύστερα από τον πίνακα.

Στήλες

Καθορίστε τις ιδιότητες του πλάτους της στήλης.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Παρασκήνιο

Ορίστε ή αφαιρέστε το χρώμα ή την εικόνα του παεασκηνίου για τα επιλεγμένα κελιά, σειρές ή πίνακα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!