Ιδιότητες πίνακα

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, απόσταση, πλάτος στήλης, περιγράμματα και παρασκήνιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες πίνακα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ιδιοτήτων πίνακα

Ιδιότητες πίνακα


Πίνακας

Καθορίστε τις επιλογές μεγέθους, θέσης, διάστιχου, και στοίχισης για τον επιλεγμένο πίνακα.

Ροή κειμένου

Ορίστε τις επιλογές ροής κειμένου για το κείμενο πριν ή ύστερα από τον πίνακα.

Στήλες

Καθορίστε τις ιδιότητες του πλάτους της στήλης.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Παρασκήνιο

Ορίστε ή αφαιρέστε το χρώμα ή την εικόνα του παεασκηνίου για τα επιλεγμένα κελιά, σειρές ή πίνακα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!