Αντικείμενο

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου, παραδείγματος χάρη, το μέγεθός του και το όνομά του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες.

Εικονίδιο ιδιοτήτων αντικειμένου

Ιδιότητες αντικειμένου


Τύπος

Καθορίζει το μέγεθος και την θέση του επιλεγμένου αντικειμένου ή πλαισίου σε μία σελίδα.

Επιλογές

Καθορίζει τις ιδιότητες για το επιλεγμένο αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Υπερσύνδεσμος

Καθορίστε τις ιδιότητες του υπερσυνδέσμου για το επιλεγμένο γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Μακροεντολή

Προσδιορίζει τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν πατάτε σε μια εικόνα, πλαίσιο, ή ένα αντικείμενο OLE.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!