Επιλογές

Καθορίζει τις ιδιότητες για το επιλεγμένο αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε την καρτέλα του μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο -Πλαίσιο - Επιλογές.


Όνομα

Καθορίζει το όνομα του επιλεγμένου αντικειμένου και των αντίστοιχων συνδέσμων.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για το επιλεγμένο στοιχείο.

Εικονίδιο συμβουλής

Αναθέστε ένα σχετικό όνομα για ένα αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να το εντοπίσετε ύστερα σε εκτενή έγγραφα.


Εναλλακτικό κείμενο (μόνο για αιωρούμενα πλαίσια, γραφικά και αντικείμενα)

Εισάγετε το κείμενο προς εμφάνιση σε έναν περιηγητή διαδικτύου όταν το επιλεγμένο στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο. Ένα εναλλακτικό κείμενο χρησιμοποιείται επίσης για να βοηθήσει άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προηγούμενος σύνδεσμος

Εμφανίζει το στοιχείο (αντικείμενο, γραφικό, ή πλαίσιο) που βρίσκεται πριν το τρέχον στοιχείο στην ακολουθία της σύνδεσης. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον προηγούμενο σύνδεσμο, επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο. Εάν συνδέετε πλαίσια, το τρέχον πλαίσιο και το πλαίσιο προορισμού πρέπει να είναι κενά.

Επόμενος σύνδεσμος

Εμφανίζει το στοιχείο (αντικείμενο, γραφικό, ή πλαίσιο) που βρίσκεται μετά το τρέχον στοιχείο στην ακολουθία της σύνδεσης. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον επόμενο σύνδεσμο, επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο. Αν συνδέετε πλαίσια, το πλαίσιο προορισμού πρέπει να είναι κενό.

Προστασία

Καθορίζει τις επιλογές προστασίας για το επιλεγμένο στοιχείο.

Προστασία περιεχομένων

Αποτρέπει τις αλλαγές στα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου.

Μπορείτε ακόμη να αντιγράφετε τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου.

Προστασία θέσης

Κλειδώνει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου στο τρέχον έγγραφο.

Προστασία μεγέθους

Κλειδώνει το μέγεθος για το επιλεγμένο στοιχείο.

Ιδιότητες

Καθορίζει τις επιλογές εκτύπωσης και κειμένου για το επιλεγμένο στοιχείο.

Επεξεργάσιμο σε έγγραφο μόνο για ανάγνωση (μόνο για πλαίσια)

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πλαισίου σε ένα έγγραφο που είναι μόνο για ανάγνωση (με προστασία εγγραφής).

Εκτύπωση

Περιλαμβάνει το επιλεγμένο στοιχείο όταν τυπώνετε το έγγραφο.

Ροή κειμένου

Προσδιορίζει την προτιμώμενη κατεύθυνση της ροής κειμένου σε ένα πλαίσιο. Για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της ροής κειμένου για τη σελίδα, επιλέξτε Χρήση ανώτερων ρυθμίσεων αντικειμένου από τον κατάλογο.

Κάθετη στοίχιση περιεχομένου

Καθορίζει την κάθετη στοίχιση του περιεχομένου του πλαισίου. Βασικά, σημαίνει το περιεχόμενο κειμένου, αλλά επίσης επηρεάζει πίνακες και άλλα αντικείμενα αγκιστρωμένα στην περιοχή κειμένου (αγκιστρωμένα ως χαρακτήρας, σε χαρακτήρα ή σε παράγραφο), για παράδειγμα πλαίσια, γραφικά ή σχέδια.

Κατεύθυνση κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!