Επιλογές

Καθορίστε τις ιδιότητες για την επιλεγμένη εικόνα, πλαίσιο ή αντικείμενο OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη καρτέλα Τεχνοτροπία πλαισίου - Τροποποίηση/Νέα - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο -Πλαίσιο - Επιλογές.

Δεξιοπατήστε το επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Επιλογές.


Προσβασιμότητα

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για το επιλεγμένο στοιχείο.

tip

Αναθέστε ένα σχετικό όνομα για ένα αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να το εντοπίσετε ύστερα σε εκτενή έγγραφα.


Εναλλακτικό κείμενο (μόνο εικόνες και αντικείμενα OLE)

Εισαγάγετε μια σύντομη περιγραφή των βασικών λεπτομερειών του επιλεγμένου αντικειμένου για ένα άτομο που δεν μπορεί να δει το αντικείμενο. Αυτό το κείμενο είναι διαθέσιμο για χρήση από υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Περιγραφή

Εισαγάγετε μια μεγαλύτερη περιγραφή του αντικειμένου, ειδικά εάν το αντικείμενο είναι πολύ περίπλοκο ή περιέχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για να περιγραφεί επαρκώς με το σύντομο Εναλλακτικό κείμενο. Χρησιμοποιήστε το Περιγραφή για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες στη σύντομη περιγραφή που βρίσκεται στο Εναλλακτικό κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι διαθέσιμο για χρήση από υποστηρικτικές τεχνολογίες.

note

Για εικόνες, το Εναλλακτικό κείμενο και το Περιγραφή εξάγονται με την κατάλληλη ετικέτα σε μορφή HTML και PDF (θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Καθολική προσβασιμότητα (PDF/UA) στην εξαγωγή PDF).


Διακοσμητικό

Επισημαίνει το αντικείμενο ως καθαρά διακοσμητικό, δεν αποτελεί μέρος του περιεχομένου του εγγράφου και αγνοείται από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Ακολουθίες (μόνο πλαίσια)

Προηγούμενος σύνδεσμος

Εμφανίζει το πλαίσιο που βρίσκεται πριν από το επιλεγμένο πλαίσιο σε μια συνδεδεμένη αλληλουχία. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον προηγούμενο σύνδεσμο, επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο. Εάν συνδέετε πλαίσια, το επιλεγμένο πλαίσιο και το πλαίσιο προορισμού πρέπει να είναι κενά.

Επόμενος σύνδεσμος

Εμφανίζει το πλαίσιο που ακολουθεί το επιλεγμένο πλαίσιο σε μια συνδεδεμένη ακολουθία. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον επόμενο σύνδεσμο, επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο. Εάν συνδέετε πλαίσια, το πλαίσιο προορισμού πρέπει να είναι κενό.

Προστασία

Καθορίζει τις επιλογές προστασίας για το επιλεγμένο στοιχείο.

Περιεχόμενα

Αποτρέπει τις αλλαγές στα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου.

Μπορείτε ακόμη να αντιγράφετε τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου.

Θέση

Κλειδώνει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου στο τρέχον έγγραφο.

Μέγεθος

Κλειδώνει το μέγεθος για το επιλεγμένο στοιχείο.

Στοίχιση περιεχομένου (μόνο πλαίσια)

Κατακόρυφη στοίχιση

Καθορίζει την κάθετη στοίχιση του περιεχομένου του πλαισίου. Βασικά, σημαίνει το περιεχόμενο κειμένου, αλλά επίσης επηρεάζει πίνακες και άλλα αντικείμενα αγκιστρωμένα στην περιοχή κειμένου (αγκιστρωμένα ως χαρακτήρας, σε χαρακτήρα ή σε παράγραφο), για παράδειγμα πλαίσια, γραφικά ή σχέδια.

Ιδιότητες

Καθορίζει τις επιλογές εκτύπωσης και κειμένου για το επιλεγμένο στοιχείο.

Επεξεργάσιμο σε έγγραφο μόνο για ανάγνωση (μόνο για πλαίσια)

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πλαισίου σε ένα έγγραφο που είναι μόνο για ανάγνωση (με προστασία εγγραφής).

Εκτύπωση

Περιλαμβάνει το επιλεγμένο στοιχείο όταν τυπώνετε το έγγραφο.

Κατεύθυνση κειμένου (μόνο πλαίσια)

Προσδιορίζει την προτιμώμενη κατεύθυνση της ροής κειμένου σε ένα πλαίσιο. Για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της ροής κειμένου για τη σελίδα, επιλέξτε Χρήση ανώτερων ρυθμίσεων αντικειμένου από τον κατάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!