Υπερσύνδεσμος

Καθορίστε τις ιδιότητες του υπερσυνδέσμου για το επιλεγμένο γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Υπερσύνδεσμος.


Σύνδεση σε

Ορισμός των ιδιοτήτων του συνδέσμου.

URL

Εισάγετε την πλήρη διαδρομή προς το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

Περιήγηση

Εντοπίστε το αρχείο στο οποίο θέλετε να ανοίξει ο υπερσύνδεσμος και έπειτα πατήστε Άνοιγμα. Το αρχείο προορισμού μπορεί να είναι στο μηχάνημά σας ή σε έναν διακομιστή FTP στο διαδίκτυο.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για τον υπερσύνδεσμο.

Πλαίσιο

Ορίστε το όνομα του πλαισίου όπου θέλετε να ανοίξετε το αρχείο προορισμού. Τα προκαθορισμένα ονόματα πλαισίου προορισμού περιγράφονται εδώ.

Χάρτης εικόνας

Επιλέξτε τον τύπο για τον Χάρτη εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις για του χάρτη εικόνας αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του υπερσυνδέσμου που εισάγετε σε αυτή τη σελίδα.

Χάρτης εικόνας εξυπηρετητή

Χρησιμοποιεί μια απεικόνιση εικόνας από την πλευρά του διακομιστή.

Χάρτης εικόνας από την πλευρά του πελάτη

Χρησιμοποιεί τον Χάρτη εικόνας που δημιουργήσατε για το επιλεγμένο αντικείμενο.

URL

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!