Μακροεντολή

Προσδιορίζει τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν πατάτε σε μια εικόνα, πλαίσιο, ή ένα αντικείμενο OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Μακροεντολές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο (πλήκτρο) - Μακροεντολή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap) - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Υπερσύνδεσμος - και το πλήκτρο Συμβάντα.


Συμβάν

Παραθέτει τα συμβάντα που μπορούν να προκαλέσουν μία μακροεντολή.Αναφέρονται μόνο τα συμβάντα που είναι σχετικά με το επιλεγμένο αντικείμενο.

Ο παρακάτω πίνακας κατηγοριοποιεί τους τύπους αντικειμένων και τα συμβάντα που μπορούν να οδηγήσουν στην εκτέλεση μίας εντολής:

Συμβάν

Έναυσμα συμβάντος

Αντικείμενο OLE

Εικόνα

Πλαίσιο

Αυτόματο κείμενο

Περιοχή χάρτη εικόνας

Υπερσύνδεσμος

Πάτημα στο αντικείμενο

το αντικείμενο είναι επιλεγμένο

Το ποντίκι πάνω από το αντικείμενο

ο δείκτης του ποντικιού μετακινείται πάνω από το αντικείμενο

Έναυσμα υπερσύνδεσμου

υπερσύνδεσμος που έχει αποδοθεί στο αντικείμενο που πατιέται

Το ποντίκι εγκαταλείπει το αντικείμενο

ο δείκτης του ποντικιού μετακινείται έξω από το αντικείμενο

Η εικόνα φορτώθηκε επιτυχώς

η εικόνα φορτώθηκε με επιτυχία

Η φόρτωση της εικόνας ολοκληρώθηκε

η φόρτωση της εικόνας έχει τερματιστεί από τον χρήστη (παραδείγματος χάρη, κατά τη μεταφόρτωση)

Αδύνατη η φόρτωση της εικόνας

η εικόνα δεν έχει φορτωθεί με επιτυχία

Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων

έχει εισαχθεί κείμενο

Εισαγωγή μη αλφαριθμητικών χαρακτήρων

Οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, όπως οι στηλοθέτες και οι αλλαγές γραμμών, εισάγονται

Αυξομείωση πλαισίου

το πλαίσιο έχει αυξομειωθεί

Μετακίνηση πλαισίου

το πλαίσιο μετακινήθηκε

Πριν την εισαγωγή αυτόματου κειμένου

πριν την εισαγωγή αυτόματου κειμένου

Μετά την εισαγωγή αυτόματου κειμένου

μετά την εισαγωγή αυτόματου κειμένου


Εικονίδιο σημείωσης

Για συμβάντα που είναι συνδεμένα με στοιχεία ελέγχου στις φόρμες, δείτε τις Ιδιότητες στοιχείων ελέγχου ή τις Ιδιότητες φόρμας.


Εκχωρημένη ενέργεια

Καθορίστε τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν προκύπτει το επιλεγμένο συμβάν.

Τα πλαίσια σας επιτρέπουν να συνδέσετε βέβαια συμβάντα σε μία συνάρτηση που αποφασίζει εάν θα τα διαχειρίζεται το LibreOffice Writer ή η συνάρτηση. Δείτε τη βοήθεια του LibreOffice Basic για περισσότερες πληροφορίες.

Μακροεντολή από

Παραθέτει το πρόγραμμα του LibreOffice και κάθε ανοικτό έγγραφο του LibreOffice. Στον κατάλογο αυτό, επιλέξτε την τοποθεσία από όπου θέλετε να επιλέγονται οι μακροεντολές.

Υπάρχουσες μακροεντολές

Παραθέτει τις διαθέσιμες μακροεντολές. Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να αναθέσετε στο επιλεγμένο συμβάν και μετά πατήστε στο Ανάθεση.

Ανάθεση

Αναθέτει στην επιλεγμένη μακροεντολή το επιλεγμένο συμβάν.

Αφαίρεση

Αφαιρεί την ανάθεση μακροεντολής από την επιλεγμένη καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!