Εικόνα

Ορίστε την αναστροφή και τις επιλογές του συνδέσμου για την επιλεγμένη εικόνα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Εικόνα.


Αναστροφή

Κάθετα

Αναστρέφει την επιλεγμένη εικόνα κάθετα.

Οριζόντια

Αναστρέφει την επιλεγμένη εικόνα οριζόντια.

Σε όλες τις σελίδες

Αναστρέφει την επιλεγμένη εικόνα οριζόντια σε όλες τις σελίδες.

Σε αριστερές σελίδες

Αναστρέφει την επιλεγμένη εικόνα οριζόντια μόνο στις ζυγές σελίδες.

Σε δεξιές σελίδες

Αντιστρέφει την επιλεγμένη εικόνα οριζόντια μόνο στις μονές σελίδες.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Σύνδεση

Εισάγει την εικόνα ως σύνδεσμο.

Όνομα αρχείου

Εμφανίζει τη διαδρομή προς το συνδεμένο αρχείο γραφικών. Για να αλλάξετε τον σύνδεσμο, πατήστε στο πλήκτρο Περιήγηση και ύστερα εντοπίστε το αρχείο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Περιήγηση

Εντοπίστε το νέο αρχείο γραφικού στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και στη συνέχεια πατήστε στο Άνοιγμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!