Επεξεργαστής περιγράμματος

Αλλάζει το περίγραμμα από το επιλεγμένο αντικείμενο. Το LibreOffice χρησιμοποιεί το περίγραμμα όταν καθορίζονται οι επιλογές αναδίπλωσης κειμένου για το αντικείμενο.

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση του περιγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία περιγράμματος.


Εφαρμογή

Εφαρμόζει το περίγραμμα στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο

Εφαρμογή

Χώρος εργασίας

Διαγράφει το προσαρμοσμένο περίγραμμα. Πατήστε εδώ και μετά πατήστε στην περιοχή προεπισκόπησης.

Εικονίδιο

Χώρος εργασίας

Επιλογή

Τροποποιεί τη λειτουργία επιλογής, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το περίγραμμα.

Εικονίδιο

Επιλογή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο περίγραμμα όπου μεταφέρετε στην προεπισκόπηση του αντικειμένου. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει ένα ωοειδές περίγραμμα όπου μεταφέρετε στην προεπισκόπηση του αντικειμένου. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Έλλειψη

Πολύγωνο

Σχεδιάζει ένα κλειστό περίγραμμα που αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα. Πατήστε οπουδήποτε επιθυμείτε να ξεκινά το πολύγωνο και μεταφέρετε για να σχεδιάστε ένα γραμμικό τμήμα. Πατήστε ξανά για να ορίσετε το τέλος του γραμμικού τμήματος και συνεχίστε πατώντας για να ορίσετε τα υπόλοιπα γραμμικά τμήματα του πολυγώνου. Διπλοπατήστε για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση του πολυγώνου. Για να περιορίσετε το πολύγωνο σε γωνίες των 45 μοιρών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift όταν πατάτε.

Εικονίδιο

Πολύγωνο

Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του περιγράμματος. Πατήστε εδώ και μετά μεταφέρτε τις λαβές του περιγράμματος.

Εικονίδιο

Επεξεργασία σημείων

Μετακίνηση σημείων

Επιτρέπει να μεταφέρετε τις λαβές του περιγράμματος για να αλλάξετε το σχήμα του.

Εικονίδιο

Μετακίνηση σημείων

Εισαγωγή σημείων

Εισάγει μια λαβή που μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε το σχήμα του περιγράμματος. Πατήστε εδώ και μετά πατήστε στη διάρθρωση του περιγράμματος.

Εικονίδιο

Εισαγωγή σημείων

Διαγραφή σημείων

Αφαιρεί ένα σημείο από τη διάρθρωση του περιγράμματος. Πατήστε εδώ και ύστερα στο σημείο που επιθυμείτε να διαγράψετε.

Εικονίδιο

Διαγραφή σημείων

Αυτόματο περίγραμμα

Σχεδιάζει αυτόματα ένα περίγραμμα γύρω από το αντικείμενο που μπορείτε να επεξεργαστείτε.

Εικονίδιο

Αυτόματο περίγραμμα

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία ενέργεια.

Εικονίδιο

Αναίρεση

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεση.

Εικονίδιο

Ακύρωση αναίρεσης

Αντικατάσταση χρώματος

Επιλέγει τα μέρη της ψηφιογραφίας που έχουν το ίδιο χρώμα. Πατήστε εδώ και ύστερα σε ένα χρώμα στην ψηφιογραφία. Για να αυξήσετε το εύρος του χρώματος που είναι επιλεγμένο, αυξήστε την τιμή στο πλαίσιο Ανοχή.

Εικονίδιο

Αντικατάσταση χρώματος

Ανοχή

Εισάγετε την ανοχή χρώματος για την αντικατάσταση χρώματος ως ποσοστό. Για να αυξήσετε την περιοχή χρώματος που επιλέγει το σταγονόμετρο, εισάγετε ένα υψηλότερο ποσοστό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!