Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία - Αναδίπλωση.


Εικονίδιο συμβουλής

Για να αναδιπλώσετε κείμενο γύρω από έναν πίνακα, τοποθετήστε τον πίνακα σε ένα πλαίσιο και ύστερα αναδιπλώστε το κείμενο γύρω από το πλαίσιο.


Ρυθμίσεις

Κανένα

Τοποθετεί το αντικείμενο σε μία ξεχωριστή γραμμή στο έγγραφο. Το κείμενο στο έγγραφο εμφανίζεται πάνω και κάτω από το αντικείμενο, αλλά όχι στις πλευρές του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Κανένα

Πριν από

Αναδίπλωση κειμένου στην αριστερή πλευρά του αντικειμένου, εάν υπάρχει αρκετός χώρος.

Εικονίδιο

Πριν από

Μετά από

Αναδίπλωση κειμένου στην αριστερή πλευρά του αντικειμένου, εάν υπάρχει αρκετός χώρος.

Εικονίδιο

Μετά από

Παράλληλα

Αναδιπλώνει το κείμενο και στις τέσσερις πλευρές του πλαισίου περιγράμματος του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Παράλληλα

Δια μέσου

Τοποθετεί το αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Εικονίδιο

Δια μέσου

Βέλτιστο

Αναδιπλώνει αυτόματα το κείμενο στα αριστερά, στα δεξιά, ή και στις τέσσερις πλευρές του πλαισίου περιγράμματος του αντικειμένου. Εάν η απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και του περιθωρίου της σελίδας είναι μικρότερη από 2 εκατοστά, το κείμενο δεν αναδιπλώνεται.

Εικονίδιο

Βέλτιστο

Επιλογές

Ορίσετε τις επιλογές για την αναδίπλωση κειμένου.

Πρώτη παράγραφος

Εκκινεί μία νέα παράγραφο κάτω από το αντικείμενο αφού πιέσετε το πλήκτρο Enter. Η απόσταση μεταξύ των παραγράφων καθορίζεται από το μέγεθος του αντικειμένου.

Στο παρασκήνιο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στο παρασκήνιο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε τον τύπο αναδίπλωσης Διαμέσου.

Περίγραμμα

Αναδιπλώνει το κείμενο γύρω από το σχήμα του αντικειμένου. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο αναδίπλωσης Διαμέσου, ή για πλαίσια. Για να μεταβάλετε το περίγραμμα ενός αντικειμένου, επιλέξτε το αντικείμενο και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία περιγράμματος.

Μόνο εξωτερικά

Αναδιπλώνει το κείμενο γύρω από το περίγραμμα του αντικειμένου, αλλά όχι σε ανοικτές περιοχές εντός του σχήματος του αντικειμένου. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για πλαίσια.

Να επιτρέπεται η επικάλυψη

Καθορίζει εάν επιτρέπεται στο αντικείμενο να επικαλύπτει ένα άλλο αντικείμενο. Αυτή η επιλογή δεν επιδρά στην αναδίπλωση μέσω αντικειμένων, που μπορεί πάντα να επικαλύπτει.

Κενά

Καθορίστε το μήκος διαστήματος που θα υπάρχει μεταξύ του επιλεγμένου αντικειμένου και του κειμένου.

Αριστερά

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του αριστερού άκρου του αντικειμένου και του κειμένου.

Δεξιά

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του δεξιού άκρου του αντικειμένου και του κειμένου.

Πάνω

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του πάνω άκρου του αντικειμένου και του κειμένου.

Κάτω

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του κάτω άκρου του αντικειμένου και του κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!