Εικόνα

Μορφοποιεί το μέγεθος, την θέση και άλλες ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας.

Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε μερικές από τις ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας με τα πλήκτρα συντόμευσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Περιοχή.

Στη γραμμή Εικόνα (όταν είναι επιλεγμένες εικόνες), πατήστε

Εικονίδιο ιδιότητες γραφικών

Ιδιότητες γραφικών


Ο διάλογος Εικόνα περιέχει τις παρακάτω σελίδες καρτελών:

Θέση και μέγεθος

Καθορίζει το μέγεθος και τη θέση της επιλεγμένης εικόνας, πλαισίου ή αντικειμένου OLE σε μια σελίδα.

Επιλογές

Καθορίστε τις ιδιότητες για την επιλεγμένη εικόνα, πλαίσιο ή αντικείμενο OLE.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Υπερσύνδεσμος

Καθορίστε τις ιδιότητες του υπερσυνδέσμου για το επιλεγμένο γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE.

Εικόνα

Ορίστε την αναστροφή και τις επιλογές του συνδέσμου για την επιλεγμένη εικόνα.

Περικοπή

Επεξεργάζεται ή κλιμακώνει το επιλεγμένο γραφικό. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το γραφικό στο αρχικό του μέγεθος.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Μακροεντολή

Προσδιορίζει τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν πατάτε σε μια εικόνα, πλαίσιο, ή ένα αντικείμενο OLE.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!