Πλέγμα κειμένου

Προσθέτει ένα πλέγμα κειμένου στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη στην ενότητα Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές.

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - καρτέλα Πλέγμα κειμένου, εάν η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας είναι ενεργή


Πλέγμα

Προσθέτει ή αφαιρεί ένα πλέγμα κειμένου για γραμμές ή χαρακτήρες στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.

Διάταξη πλέγματος

Γραμμές ανά σελίδα

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό γραμμών που επιθυμείτε σε μία σελίδα.

Χαρακτήρες ανά γραμμή

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που επιθυμείτε σε μία γραμμή.

Μέγιστο μέγεθος βάσης κειμένου

Εισάγετε το μέγιστο μέγεθος του βασικού κειμένου. Μία μεγάλη τιμή έχει ως αποτέλεσμα λιγότερους χαρακτήρες ανά γραμμή.

Μέγιστο μέγεθος κειμένου Ruby

Εισάγετε το μέγεθος γραμματοσειράς για το κείμενο της Ruby.

Κείμενο Ruby κάτω/αριστερά από το βασικό κείμενο.

Εμφανίζει το κείμενο της Ruby στα αριστερά ή κάτω από το βασικό κείμενο.

Εμφάνιση πλέγματος

Καθορίζει τις επιλογές εκτύπωσης και χρώματος για το πλέγμα κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!