Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους

Καθορίζει πού θα εμφανίζονται οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους καθώς και τις μορφές αρίθμησής τους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές και την καρτέλα Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.


Υποσημειώσεις

Συλλογή στο τέλος του κειμένου

Προσθέτει υποσημειώσεις στο τέλος της ενότητας. Αν η ενότητα επεκτείνεται σε περισσότερες από μία σελίδες, οι υποσημειώσεις προστίθενται στο τέλος της σελίδας στην οποία εμφανίζονται οι αγκυρώσεις της υποσημείωσης.

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Επανεκκινεί την αρίθμηση υποσημειώσεων με τον αριθμό που ορίζετε.

Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να δώσετε στην υποσημείωση.

Προσαρμοσμένη μορφή

Καθορίζει μία προσαρμοσμένη μορφή αρίθμησης για υποσημειώσεις. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αν είναι επιλεγμένο και το πλαίσιο ελέγχου Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Πριν από

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί μπροστά από τον αριθμό υποσημείωσης.

Κουμπί αυξομείωσης μορφοποίησης χρήστη

Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης των υποσημειώσεων.

Μετά από

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί μετά τον αριθμό υποσημείωσης.

Σημειώσεις τέλους

Συλλογή στο τέλος της ενότητας

Προσθέτει σημειώσεις τέλους στο τέλος της ενότητας.

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Επανεκκινεί την αρίθμηση σημείωσης τέλους στον αριθμό που ορίζετε.

Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να δώσετε στην σημείωση τέλους.

Προσαρμοσμένη μορφή

Καθορίζει μία προσαρμοσμένη μορφή αρίθμησης για σημειώσεις τέλους. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αν είναι επιλεγμένο και το πλαίσιο ελέγχου Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Πριν από

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί μπροστά από τον αριθμό σημείωσης τέλους.

Κουμπί αυξομείωσης μορφοποίησης χρήστη

Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης των σημειώσεων τέλους.

Μετά από

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί μετά τον αριθμό σημείωσης τέλους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!