Τεχνοτροπία σελίδας

Καθορίστε τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης και τη διάταξη για την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας, συμπεριλαμβάνοντας περιθώρια, κεφαλίδες και υποσέλιδα καθώς και το παρασκήνιο σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες () - επιλέξτε τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία - Νέα/Τροποποίηση.


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Κεφαλίδα

Προσθέτει κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Κεφαλίδα είναι περιοχή στο πάνω περιθώριο σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Υποσέλιδο

προσθέτει υποσέλιδο στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Υποσέλιδο είναι περιοχή στο κάτω περιθώριο σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Υποσημείωση

Καθορίζει τις επιλογές διάταξης για τις υποσημειώσεις, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής που διαχωρίζει την υποσημείωση από το κύριο σώμα του εγγράφου.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Πλέγμα κειμένου

Προσθέτει πλέγμα κειμένου στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η υποστήριξη ασιατικών γλωσσών είναι ενεργή στο Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες του πλαισίου διαλόγου επιλογές.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στην τρέχουσα καρτέλα πίσω στις τιμές όταν ανοίχτηκε ο διάλογος. Εάν χρησιμοποιήθηκε το Εφαρμογή πριν το κλείσιμο του διαλόγου, τότε οι τιμές επαναφέρονται σε αυτές μετά την τελευταία χρήση του Εφαρμογή.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε όλες τις καρτέλες χωρίς να κλείσει τον διάλογο. Αδυναμία επαναφοράς με Επαναφορά.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Άκυρο

Κλείσιμο του διαλόγου και απόρριψη των αλλαγών σε όλες τις καρτέλες. Εάν χρησιμοποιήθηκε Εφαρμογή, τότε οι αλλαγές μετά την τελευταία χρήση απορρίπτονται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!