Διάρθρωση & κατάλογος

Προσθέτει ή αφαιρεί επίπεδο διάρθρωσης και αρίθμηση γραμμής από την παράγραφο ή την τεχνοτροπία παραγράφου. Μπορείτε επίσης να επανεκκινήσετε ή να τροποποιήσετε τον αρχικό αριθμό για αριθμημένους καταλόγους και αρίθμηση γραμμής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία παραγράφου - Διάρθρωση & κατάλογος.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση και κατάλογος (Τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε την καρτέλα Προβολή - Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - διάρθρωσης και καταλόγου (τεχνοτροπίες παραγράφου).


  1. Για να αλλάξετε τις επιλογές αρίθμησης για παραγράφους που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Τεχνοτροπία παραγράφου. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία στον κατάλογο, επιλέξτε Τροποποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε στην καρτέλα Διάρθρωση και κατάλογος.

  2. Για να αλλάξετε τις επιλογές αρίθμησης για επιλεγμένες παραγράφους, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση και κατάλογος.

Διάρθρωση

Επίπεδο διάρθρωσης

Εκχωρεί ένα επίπεδο διάρθρωσης από το 1 έως το 10 στις επιλεγμένες παραγράφους ή τεχνοτροπίες παραγράφου. Επιλέξτε [Κανένα] για να καταργήσετε το επίπεδο διάρθρωσης.

Εφαρμογή της τεχνοτροπίας καταλόγου

Τεχνοτροπία καταλόγου

Επιλέξτε την Τεχνοτροπία καταλόγου που θέλετε να εφαρμόσετε στην παράγραφο. Αυτές οι τεχνοτροπίες εμφανίζονται επίσης στο παράθυρο Τεχνοτροπίες () εάν πατήσετε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες καταλόγου.

Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Επεξεργασία των ιδιοτήτων της επιλεγμένης τεχνοτροπίας καταλόγου. Αυτές οι ιδιότητες θα εφαρμοστούν σε όλες τις παραγράφους που μορφοποιήθηκαν με τη δεδομένη τεχνοτροπία καταλόγου.

Αυτό το πλήκτρο είναι απενεργοποιημένο όταν εφαρμόζεται η αρίθμηση επικεφαλίδων. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων για να επεξεργαστείτε το επίπεδο διάρθρωσης και τη μορφή αρίθμησης.

note

Το επίπεδο διάρθρωσης και η τεχνοτροπία καταλόγου είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Χρησιμοποιήστε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων για να αντιστοιχίσετε μια μορφή αρίθμησης σε τεχνοτροπίες παραγράφων που χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες σε μια δομή διάρθρωσης εγγράφων.


Οι επόμενες τρεις επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν επεξεργάζεστε τις ιδιότητες μιας επιλεγμένης παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος.

Επανεκκίνηση της αρίθμησης σε αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση στην τρέχουσα παράγραφο.

Έναρξη με

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και έπειτα εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να δώσετε στην παράγραφο.

Κουμπί αυξομείωσης "Έναρξη με"

Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αναθέσετε στην παράγραφο. Οι ακόλουθες παράγραφοι αριθμούνται συνεχόμενα από τον αριθμό που εισάγετε εδώ.

Αρίθμηση γραμμών

Καθορίστε τις επιλογές για την Αρίθμηση γραμμών. Για να προσθέσετε αριθμούς γραμμών στο έγγραφό σας, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.

Να συμπεριληφθεί αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών

Συμπεριλαμβάνει την τρέχουσα παράγραφο στην αρίθμηση γραμμών.

Επανέναρξη από αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση γραμμών στην τρέχουσα παράγραφο, ή από τον αριθμό που εισάγετε.

Έναρξη με

Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα ξαναξεκινήσει η αρίθμηση γραμμών

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Τα παρακάτω πλήκτρα εμφανίζονται μόνο για τεχνοτροπία παραγράφου.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε όλες τις καρτέλες χωρίς να κλείσει τον διάλογο. Αδυναμία επαναφοράς με Επαναφορά.

Επαναφορά στο γονικό

Οι τιμές για την τρέχουσα καρτέλα ορίζονται σε αυτές που βρέθηκαν στην αντίστοιχη καρτέλα της τεχνοτροπίας που καθορίστηκε στο "Μεταβίβαση από" στον Οργανωτή. Σε όλες τις περιπτώσεις, κι όταν το "Μεταβίβαση από" είναι "-Καμία-", οι τρέχουσες τιμές της καρτέλας που ορίστηκαν στο "Περιέχει" αφαιρούνται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!