Διάρθρωση & κατάλογος

Προσθέτει ή αφαιρεί επίπεδο διάρθρωσης και αρίθμηση γραμμής από την παράγραφο ή την τεχνοτροπία παραγράφου. Μπορείτε επίσης να επανεκκινήσετε ή να τροποποιήσετε τον αρχικό αριθμό για αριθμημένους καταλόγους και αρίθμηση γραμμής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία παραγράφου - Διάρθρωση & κατάλογος.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση και κατάλογος (Τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στην καρτέλα Τροποποίηση/Νέα - Κατάλογος & αρίθμηση (Τεχνοτροπίες παραγράφου).


  1. Για αλλαγή των επιλογών αρίθμησης παραγράφων που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφων. Δεξιοπατήστε την τεχνοτροπία στον κατάλογο, επιλέξτε Τροποποίηση και έπειτα πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & αρίθμηση.

  2. Για αλλαγή των επιλογών αρίθμησης επιλεγμένων παραγράφων, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος και έπειτα πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & αρίθμηση.

Διάρθρωση

Επίπεδο διάρθρωσης

Αποδίδει επίπεδο διάρθρωσης από 1 μέχρι 10 στις επιλεγμένες παραγράφους ή τεχνοτροπίες παραγράφων. Επιλέξτε Σώμα κειμένου για να επαναφέρετε το επίπεδο διάρθρωσης.

Εφαρμογή της τεχνοτροπίας καταλόγου

Τεχνοτροπία καταλόγου

Επιλέξτε την Τεχνοτροπία καταλόγου που θέλετε να εφαρμόσετε στην παράγραφο. Αυτές οι τεχνοτροπίες εμφανίζονται επίσης στο παράθυρο Τεχνοτροπίες () εάν πατήσετε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες καταλόγου.

Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Επεξεργασία των ιδιοτήτων της επιλεγμένης τεχνοτροπίας καταλόγου. Αυτές οι ιδιότητες θα εφαρμοστούν σε όλες τις παραγράφους που μορφοποιήθηκαν με τη δεδομένη τεχνοτροπία καταλόγου.

Αυτό το πλήκτρο είναι ανενεργό, όταν εφαρμόζεται αρίθμηση κεφαλαίου. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου για να επεξεργαστείτε το επίπεδο διάρθρωσης και τη μορφή αρίθμησης.

note

Το επίπεδο διάρθρωσης και η τεχνοτροπία καταλόγου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου για να εκχωρήσετε μια μορφή αρίθμησης σε τεχνοτροπίες παραγράφου που χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες σε δομή διάρθρωσης εγγράφου.


Η ενότητα αυτή εμφανίζεται μόνο όταν επεξεργάζεστε τις ιδιότητες της τρέχουσας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος.

Επανεκκίνηση της αρίθμησης σε αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση στην τρέχουσα παράγραφο.

Έναρξη με

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και έπειτα εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να δώσετε στην παράγραφο.

Κουμπί αυξομείωσης "Έναρξη με"

Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αναθέσετε στην παράγραφο. Οι ακόλουθες παράγραφοι αριθμούνται συνεχόμενα από τον αριθμό που εισάγετε εδώ.

Αρίθμηση γραμμών

Καθορίστε τις επιλογές για την Αρίθμηση γραμμών. Για να προσθέσετε αριθμούς γραμμών στο έγγραφό σας, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.

Να συμπεριληφθεί αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών

Συμπεριλαμβάνει την τρέχουσα παράγραφο στην αρίθμηση γραμμών.

Επανέναρξη από αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση γραμμών στην τρέχουσα παράγραφο, ή από τον αριθμό που εισάγετε.

Έναρξη με

Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα ξαναξεκινήσει η αρίθμηση γραμμών

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Τα παρακάτω πλήκτρα εμφανίζονται μόνο για τεχνοτροπία παραγράφου.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε όλες τις καρτέλες χωρίς να κλείσει τον διάλογο. Αδυναμία επαναφοράς με Επαναφορά.

Επαναφορά στο γονικό

Οι τιμές για την τρέχουσα καρτέλα ορίζονται σε αυτές που βρέθηκαν στην αντίστοιχη καρτέλα της τεχνοτροπίας που καθορίστηκε στο "Μεταβίβαση από" στον Οργανωτή. Σε όλες τις περιπτώσεις, κι όταν το "Μεταβίβαση από" είναι "-Καμία-", οι τρέχουσες τιμές της καρτέλας που ορίστηκαν στο "Περιέχει" αφαιρούνται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!