Διάρθρωση & Αρίθμηση

Προσθέτει ή αφαιρεί επίπεδο διάρθρωσης, αρίθμηση, ή κουκκίδες από την παράγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τεχνοτροπία αρίθμησης που θα χρησιμοποιηθεί και να επαναφέρετε την αρίθμηση σε μια αριθμημένη λίστα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & Αρίθμηση.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση & Αρίθμηση (Τεχνοτροπίες παραγράφων)

Επιλέξτε την καρτέλα προβολή - Τεχνοτροπίες - άνοιγμα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Νέα - Διάρθρωση & Αρίθμηση (Τεχνοτροπίες παραγράφου).


  1. Για αλλαγή των επιλογών αρίθμησης παραγράφων που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφων. Δεξιοπατήστε την τεχνοτροπία στον κατάλογο, επιλέξτε Τροποποίηση και έπειτα πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & αρίθμηση.

  2. Για αλλαγή των επιλογών αρίθμησης επιλεγμένων παραγράφων, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος και έπειτα πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & αρίθμηση.

Διάρθρωση

Επίπεδο διάρθρωσης

Αποδίδει επίπεδο διάρθρωσης από 1 μέχρι 10 στις επιλεγμένες παραγράφους ή τεχνοτροπίες παραγράφων. Επιλέξτε Σώμα κειμένου για να επαναφέρετε το επίπεδο διάρθρωσης.

Αρίθμηση

Τεχνοτροπία αρίθμησης

Επιλέξτε την Τεχνοτροπία αρίθμησης που θέλετε να εφαρμόσετε στην παράγραφο. Αυτές οι τεχνοτροπίες αναφέρονται επίσης στο παράθυρο Τεχνοτροπίες (F11) εάν πατήσετε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες καταλόγου.

Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της επιλεγμένης τεχνοτροπίας αρίθμησης. Αυτές οι ιδιότητες θα εφαρμοστούν σε όλες τις παραγράφους που μορφοποιήθηκαν με τη δεδομένη τεχνοτροπία αρίθμησης.

Αυτό το πλήκτρο είναι απενεργοποιημένο, όταν εφαρμόζεται αρίθμηση κεφαλαίου. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου… για να επεξεργαστείτε το επίπεδο διάρθρωσης και την τεχνοτροπία αρίθμησης.

Εικονίδιο σημείωσης

Το επίπεδο διάρθρωσης και η τεχνοτροπία αρίθμησης είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου… για να αποδώσετε τεχνοτροπίες αρίθμησης στις τεχνοτροπίες παραγράφου.


Η ενότητα αυτή εμφανίζεται μόνο όταν επεξεργάζεστε τις ιδιότητες της τρέχουσας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος.

Επανεκκίνηση από αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση στην τρέχουσα παράγραφο.

Έναρξη με

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και έπειτα εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να δώσετε στην παράγραφο.

Κουμπί αυξομείωσης "Έναρξη με"

Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αναθέσετε στην παράγραφο. Οι ακόλουθες παράγραφοι αριθμούνται συνεχόμενα από τον αριθμό που εισάγετε εδώ.

Αρίθμηση γραμμών

Καθορίστε τις επιλογές για την Αρίθμηση γραμμών. Για να προσθέσετε αριθμούς γραμμών στο έγγραφό σας, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.

Να συμπεριληφθεί αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών

Συμπεριλαμβάνει την τρέχουσα παράγραφο στην αρίθμηση γραμμών.

Επανέναρξη από αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση γραμμών στην τρέχουσα παράγραφο, ή από τον αριθμό που εισάγετε.

Έναρξη με

Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα ξαναξεκινήσει η αρίθμηση γραμμών

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!