Ροή κειμένου

Ορισμός επιλογών συλλαβισμού και σελιδοποίησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Μορφή - Ροή κειμένου.


Συλλαβισμός

Καθορίστε τις επιλογές για τον συλλαβισμός για τα έγγραφα κειμένου.

Αυτόματα

Εισάγει αυτόματα συλλαβισμούς όπου χρειάζονται σε μια παράγραφο.

Να μην χωρίζονται λέξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μην εισάγετε ενωτικά σε λέξεις γραμμένες εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα.

Να μην χωρίζεται με ενωτικό η τελευταία λέξη

Μην εισάγετε ενωτικές παύλες στην τελευταία λέξη των παραγράφων.

Χαρακτήρες στο τέλος της γραμμής

Εισάγετε τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που θα αφήνετε στο τέλος της γραμμής πριν να εισαχθεί ο συλλαβισμός.

Χαρακτήρες στην αρχή της γραμμής

Εισάγετε τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που πρέπει να εμφανίζονται στην αρχή της γραμμής ύστερα από τον συλλαβισμό.

Μέγιστες διαδοχικές γραμμές με ενωτικό

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό διαδοχικών γραμμών που μπορούν να συλλαβιστούν.

Ελάχιστο μήκος λέξης σε χαρακτήρες

Εισαγάγετε το ελάχιστο μήκος λέξης σε χαρακτήρες που μπορούν να χωριστούν με ενωτικό.

Ζώνη ένωσης με ενωτικό

Για να μειώσετε τον συλλαβισμό, εισαγάγετε το μήκος της ζώνης συλλαβισμού. Αντί του πιθανού συλλαβισμού, η γραμμή θα σπάσει μεταξύ των λέξεων, εάν ο οριζόντιος χώρος που απομένει δεν υπερβαίνει τη ζώνη συλλαβισμού. Η ζώνη συλλαβισμού έχει ως αποτέλεσμα μεγεθυντικά κενά μεταξύ των λέξεων σε πήρως στοιχισμένο κείμενο και μεγαλύτερη απόσταση από τα περιθώρια παραγράφου σε μη πλήρως στοιχισμένο κείμενο.

Αλλαγές

Καθορίστε τις επιλογές για αλλαγή σελίδας ή στήλης.

Εισαγωγή

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και ύστερα επιλέξτε τον τύπο αλλαγής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο αλλαγής που επιθυμείτε να εισάγετε.

Θέση

Επιλέξτε πού θέλετε να εισάγετε την αλλαγή.

Με τεχνοτροπία σελίδας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και ύστερα επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την πρώτη σελίδα ύστερα από την αλλαγή.

Τεχνοτροπία σελίδας

Επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης που θα χρησιμοποιήσετε για την πρώτη σελίδα μετά την αλλαγή.

Αριθμός σελίδας

Εισάγετε τον αριθμό σελίδας για την πρώτη σελίδα που ακολουθεί την αλλαγή. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την τρέχουσα αρίθμηση σελίδας, αφήστε ασημείωτο το πλαίσιο ελέγχου.

Επιλογές

Ορίστε τις επιλογές ροής κειμένου για τις παραγράφους που εμφανίζονται πριν και μετά την αλλαγή σελίδας.

Να μη χωριστούν οι παράγραφοι

Μετακινεί ολόκληρη την παράγραφο στην επόμενη σελίδα ή στήλη μετά την εισαγωγή μιας αλλαγής.

Διατήρηση με την επόμενη παράγραφο

Διατηρεί την τρέχουσα και την επόμενη παράγραφο μαζί, όταν εισάγεται μια αλλαγή ή αλλαγή στήλης.

Έλεγχος ορφανής

Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό γραμμών σε μία παράγραφο πριν την αλλαγή σελίδας. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και ύστερα εισάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο Γραμμές. Εάν ο αριθμός γραμμών στο τέλος της σελίδας είναι μικρότερος από το μέγεθος που καθορίστηκε στο πλαίσιο Γραμμές, η παράγραφος μετακινείται στην επόμενη σελίδα.

Κανόνας χήρας

Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό γραμμών σε μία παράγραφο στην πρώτη σελίδα μετά την αλλαγή. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και ύστερα εισάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο Γραμμές. Εάν ο αριθμός γραμμών στην κορυφή της σελίδας είναι μικρότερος από το ποσό που καθορίστηκε στο πλαίσιο Γραμμές, η θέση της αλλαγής προσαρμόζεται.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Ορφανές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!