Υποσέλιδο

Προσθέτει ή αφαιρεί ένα υποσέλιδο από την τεχνοτροπία σελίδας που επιλέγετε στο υπομενού. Το υποσέλιδο προστίθεται σε όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας. Σε ένα νέο έγγραφο, υπάρχει στον κατάλογο μόνο η τεχνοτροπία σελίδας "Προεπιλογή". Οι άλλες τεχνοτροπίες σελίδας προστίθενται στον κατάλογο αφού τις εφαρμόσετε στο έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο


Εικονίδιο σημείωσης

Τα υποσέλιδα είναι ορατά μόνο όταν βλέπετε το έγγραφο σε διάταξης εκτύπωσης (ενεργοποίηση με Προβολή - Κανονική).


Μία επισήμανση ελέγχου εμφανίζεται στα πρότυπα σελίδας που έχουν υποσέλιδα.

Για να αφαιρέσετε ένα υποσέλιδο, επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο και ύστερα επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που περιέχει το υποσέλιδο. Το υποσέλιδο αφαιρείται από όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνοτροπία σελίδας.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε υποσέλιδα από όλες τις τεχνοτροπίες σελίδας που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο, επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο - Όλα.

Για να μορφοποιήσετε ένα υποσέλιδο, επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσέλιδο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!