Κεφαλίδα

Προσθέτει ή αφαιρεί μία κεφαλίδα από την τεχνοτροπία σελίδας που επιλέγετε στο υπομενού. Η κεφαλίδα προστίθεται σε όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας. Σε ένα νέο έγγραφο, βρίσκεται μόνο η "Προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία σελίδας. Οι άλλες τεχνοτροπίες σελίδας προστίθενται στον κατάλογο αφού τις εφαρμόσετε στο έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα


Εικονίδιο σημείωσης

Οι κεφαλίδες είναι ορατές μόνο όταν βλέπετε το έγγραφο σε διάταξη εκτύπωσης (ενεργοποιείται με Προβολή - Κανονική).


Μία επισήμανση ελέγχου εμφανίζεται μπροστά από τις τεχνοτροπίες σελίδας που έχουν κεφαλίδες.

Για να αφαιρέσετε μία κεφαλίδα, επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα και ύστερα επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που περιέχει την κεφαλίδα. Η κεφαλίδα αφαιρείται από όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνοτροπία σελίδας.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κεφαλίδες από όλες τις τεχνοτροπίες σελίδας που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο, επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα - Όλα.

Για να μορφοποιήσετε μια κεφαλίδα, επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!