Εισαγωγή σεναρίου

Εισάγει ένα σενάριο στην τρέχουσα θέση του δρομέα σε ένα έγγραφο HTML ή ένα έγγραφο κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σενάριο (μόνο για έγγραφα HTML)


Ένα εισηγμένο σενάριο υποδεικνύεται από ένα μικρό πράσινο ορθογώνιο. Εάν δεν βλέπετε το ορθογώνιο, επιλέξτε - LibreOffice Writer/Web - Προβολή και επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σχόλια. Για επεξεργασία ενός σεναρίου, διπλοπατήστε στο πράσινο ορθογώνιο.

Εάν το έγγραφό σας περιέχει περισσότερα από ένα σενάρια, ο διάλογος Επεξεργασία σεναρίου περιέχει τα προηγούμενα και επόμενα κουμπιά για τη μετάβαση από το ένα σενάριο στο άλλο.

Εικονίδιο μετάβασης στην προηγούμενη δέσμη ενεργειών

Μετάβαση στο προηγούμενο σενάριο

Εικονίδιο μετάβασης στην επόμενη δέσμη ενεργειών

Μετάβαση στο επόμενο σενάριο

Περιεχόμενα

Τύπος σεναρίου

Εισάγετε τον τύπο σεναρίου που επιθυμείτε να εισάγετε. Το σενάριο ταυτοποιείται στον πηγαίο κώδικα HTML από την ετικέτα <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Προσθέτει έναν σύνδεσμο σε ένα αρχείο δέσμης ενεργειών. Πατήστε στο ραδιοπλήκτρο URL και ύστερα εισάγετε τον σύνδεσμο στο πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο πλήκτρο Περιήγηση, να εντοπίσετε το αρχείο και ύστερα να πατήσετε στο Εισαγωγή. Το συνδεδεμένο αρχείο δέσμης ενεργειών ταυτοποιείται στον πηγαίο κώδικα HTML από τις ακόλουθες ετικέτες:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* αγνοήστε όλο το κείμενο εδώ */

</SCRIPT>

Περιήγηση

Εντοπίστε το αρχείο σεναρίου που θέλετε να συνδέσετε και ύστερα πατήστε στο Εισαγωγή.

Κείμενο

Βάλτε τον κώδικα του σεναρίου που επιθυμείτε να εισάγετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!