Εισαγωγή (Κειμένου από αρχείο)

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κείμενο από αρχείο

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Κείμενο από αρχείο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο κειμένου από αρχείο

Κείμενο από αρχείο


tip

Για να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση των περιεχομένων ενός αρχείου, εισάγετε μία ενότητα στο έγγραφό σας και ύστερα εισάγετε μία σύνδεση στο αρχείο κειμένου στην ενότητα. Δείτε εισαγωγή ενότητας για λεπτομέρειες.


Παράθυρα διαλόγου αρχείων - όπως Άνοιγμα, Αποθήκευση ως και παρόμοια - είναι διαθέσιμα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Χρησιμοποιήστε - LibreOffice - Γενικά για μετάβαση από το ένα στο άλλο.

Επιλογή φακέλου

Επιλέξτε το φάκελο που προτιμάτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο, ή πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής του. Η λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την πληκτρολόγηση.

Συνδεθείτε σε διακομιστή χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες αρχείων.
Επιλέξτε έναν γονικό φάκελο από τη διαδρομή φακέλου με το  Εικονίδιο Άνοιγμα.

Προσθέστε έναν υποφάκελο στον τρέχοντα φάκελο με Δημιουργία νέου φακέλου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!