Εισαγωγή (Κειμένου από αρχείο)

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κείμενο από αρχείο

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Κείμενο από αρχείο


Εικονίδιο συμβουλής

Για να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση των περιεχομένων ενός αρχείου, εισάγετε μία ενότητα στο έγγραφό σας και ύστερα εισάγετε μία σύνδεση στο αρχείο κειμένου στην ενότητα. Δείτε εισαγωγή ενότητας για λεπτομέρειες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!