Εισαγωγή πίνακα

Εισάγει έναν πίνακα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο βέλος, να σύρετε για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα και μετά να πατήσετε στο τελευταίο κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή πίνακα.

+F12

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Πίνακας


Το LibreOffice μπορεί να μορφοποιήσει αυτόματα αριθμούς που εισάγετε σε κελί πίνακα, παραδείγματος χάρη, ημερομηνίες και χρόνους. Για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Πίνακας και πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου Αναγνώριση αριθμών στην περιοχή Εισαγωγή σε πίνακες.

Προβολή του αποτελέσματος ενός υπολογισμού πίνακα σε διαφορετικό πίνακα

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για τον πίνακα.

Στήλες

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό των στηλών στον πίνακα.

Γραμμές

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό των γραμμών στον πίνακα.

Επιλογές

Ορίστε τις επιλογές για τον πίνακα.

Επικεφαλίδα

Περιλαμβάνει μια γραμμή επικεφαλίδας στον πίνακα.

Επανάληψη γραμμών επικεφαλίδας σε νέες σελίδες

Επαναλαμβάνει την επικεφαλίδα του πίνακα στην κορυφή της επόμενης σελίδας εάν ο πίνακας επεκτείνεται σε περισσότερες από μία σελίδες.

Επικεφαλίδες γραμμών

Επιλέξτε τον αριθμό των σειρών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επικεφαλίδα. Το πλαίσιο αυξομείωσης δέχεται τιμές έως και μία λιγότερες από τον αριθμό των σειρών που εισάγονται.

Να μην διαιρείται ο πίνακας ανάμεσα στις σελίδες

Αποτρέπει την επέκταση του πίνακα σε περισσότερες από μια σελίδες.

Κατάλογος τεχνοτροπιών πίνακα

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη τεχνοτροπία για τον νέο πίνακα.

Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακας για να ανοίξετε τον διάλογο Εισαγωγή πίνακα, όπου μπορείτε να εισάγετε έναν πίνακα στο τρέχον έγγραφο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο βέλος, να μεταφέρετε για να επιλέξετε τον αριθμό γραμμών και στηλών που θα συμπεριλάβετε στον πίνακα και ύστερα να πατήσετε στο τελευταίο κελί.

Εικονίδιο

Πίνακας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!