Πλαίσιο

Εισάγει ένα πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μίας διάταξης μιας ή περισσοτέρων στηλών κειμένου και αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εισαγωγής πλαισίου

Εισαγωγή πλαισίου


Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο, πατήστε πάνω στο περίγραμμα του για να το επιλέξετε και μετά επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος ή να μετακινήσετε ένα επιλεγμένο πλαίσιο χρησιμοποιώντας ειδικά πλήκτρα συντόμευσης.

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, πατήστε στο περίγραμμα του πλαισίου και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Delete.

Αν δείτε μικρά κόκκινα βέλη στην αρχή και στο τέλος του κειμένου σε πλαίσιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να περιηγηθείτε στο υπόλοιπο κείμενο.

Στην περιοχή προεπισκόπησης του διαλόγου Πλαίσιο, το πλαίσιο αναπαριστάται από ένα πράσινο ορθογώνιο και η περιοχή παραπομπής από ένα κόκκινο ορθογώνιο.

Μπορείτε επίσης να προεπισκοπήσετε τα αποτελέσματα όταν αλλάξετε την αγκύρωση του πλαισίου σε "Ως χαρακτήρας". Η "Βασική γραμμή" σχεδιάζεται με κόκκινο, ο "Χαρακτήρας" είναι το ύψος της γραμματοσειράς και η "γραμμή" είναι το ύψος της γραμμής, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου.

Θέση και μέγεθος

Καθορίζει το μέγεθος και τη θέση της επιλεγμένης εικόνας, πλαισίου ή αντικειμένου OLE σε μια σελίδα.

Επιλογές

Καθορίστε τις ιδιότητες για την επιλεγμένη εικόνα, πλαίσιο ή αντικείμενο OLE.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Υπερσύνδεσμος

Καθορίστε τις ιδιότητες του υπερσυνδέσμου για το επιλεγμένο γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Μακροεντολή

Προσδιορίζει τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν πατάτε σε μια εικόνα, πλαίσιο, ή ένα αντικείμενο OLE.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή:

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο στην θέση που μεταφέρετε στο έγγραφο. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να επιλέξετε τον αριθμό στηλών για το πλαίσιο.

Εικονίδιο εισαγωγής πλαισίου

Εισαγωγή πλαισίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!