Εισαγωγή καταχώρισης βιβλιογραφίας

Εισάγει μία παραπομπή βιβλιογραφίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση βιβλιογραφίας


Καταχώριση

Από τη βάση δεδομένων βιβλιογραφίας

Εισάγει μια παραπομπή από τη βάση δεδομένων της βιβλιογραφίας.

Από τα περιεχόμενα του εγγράφου

Εισάγει μια αναφορά από τις εγγραφές της βιβλιογραφίας που είναι αποθηκευμένες στο τρέχον έγγραφο. Μια καταχώριση που είναι αποθηκευμένη στο έγγραφο έχει προτεραιότητα σε σχέση με μια καταχώριση που είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων βιβλιογραφίας.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν σώζετε ένα έγγραφο που περιέχει καταχωρίσεις βιβλιογραφίας, οι αντίστοιχες εγγραφές αποθηκεύονται αυτόματα σε ένα κρυφό πεδίο του εγγράφου.


Σύντομο όνομα

Επιλέξτε το σύντομο όνομα της εγγραφής βιβλιογραφίας που θέλετε να εισάγετε.

Συντάκτης, Τίτλος

Αν είναι διαθέσιμο, ο συγγραφέας και ο πλήρης τίτλος του επιλεγμένου σύντομου ονόματος εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή.

Εισαγωγή

Εισάγει μία παραπομπή βιβλιογραφίας στο έγγραφο. Αν δημιουργήσατε μία νέα εγγραφή, πρέπει επίσης να την εισάγετε ως καταχώριση, αλλιώς η εγγραφή χάνεται όταν κλείσετε το έγγραφο.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Ορισμός καταχώρισης βιβλιογραφίας, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα βιβλιογραφική εγγραφή. Η εγγραφή αυτή αποθηκεύεται μόνο στο έγγραφο. Για να προσθέσετε μία εγγραφή στη βάση δεδομένων βιβλιογραφίας, επιλέξτε Εργαλεία - Βάση δεδομένων βιβλιογραφίας.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον διάλογο Ορισμός καταχώρισης βιβλιογραφίας όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη βιβλιογραφική εγγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!