Επεξεργασία αρχείου ταξινόμησης

Δημιουργεί ή επεξεργάζεται έναν κατάλογο από λέξεις για να συμπεριληφθούν σε ένα αλφαβητικό ευρετήριο. Ένα αρχείο ταξινόμησης εμφανίζει λέξεις που πρέπει να αναφέρονται σε ένα αλφαβητικό ευρετήριο, μαζί με τους αριθμούς σελίδων που εμφανίζονται στο έγγραφο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εύρεση Όλων στον διάλογο Εύρεση & Αντικατάσταση για να τονίσετε όλες τις θέσεις όπου υπάρχει η λέξη, κατόπιν ανοίξτε τον διάλογο Εισαγωγή Ευρετηρίου για να προσθέσετε αυτήν τη λέξη και τις θέσεις της στο αλφαβητικό ευρετήριο. Όμως, αν χρειάζεστε το ίδιο σύνολο αλφαβητικών ευρετηρίων σε πολλά έγγραφα, το αρχείο ταξινόμησης επιτρέπει να εισάγετε κάθε λέξη μόνο μια φορά και να χρησιμοποιήσετε έπειτα τον κατάλογο πολλές φορές.

note

Το προεπιλεγμένο φίλτρο δημιουργίας ή ανοίγματος αρχείων συμφωνίας είναι *.sdi. Όμως, η μορφή αρχείου του αρχείου συμφωνίας είναι απλό κείμενο.


Για να έχετε πρόσβαση στον διάλογο Επεξεργασία αρχείου ταξινόμησης:

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος.

  2. Στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε "Αλφαβητικό ευρετήριο".

  3. Στην περιοχή Επιλογές , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αρχείο ταξινόμησης.

  4. Πατήστε στο κουμπί Αρχείο και ύστερα επιλέξτε Δημιουργία ή Επεξεργασία.

Ένα αρχείο ταξινόμησης περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

Όρος

Σημασία

Όρος αναζήτησης

Ο "Όρος αναζήτησης" αναφέρεται στην καταχώριση του ευρετηρίου που επιθυμείτε να επισημάνετε στο έγγραφο.

Εναλλακτική καταχώριση

Η "Εναλλακτική καταχώρηση" αναφέρεται στην καταχώριση του ευρετηρίου που επιθυμείτε να εμφανίζεται στο ευρετήριο.

Πρώτα και δεύτερα κλειδιά

Τα 1α και τα 2α κλειδιά είναι οι γονικές καταχωρίσεις ευρετηρίου. Ο "Όρος αναζήτησης" ή η "Εναλλακτική καταχώριση" εμφανίζεται ως υποκαταχώριση κάτω από τα 1α και 2α κλειδιά.

Σχόλιο

Προσθέτει μια γραμμή σχολίων πάνω από την καταχώριση. Οι σχολιασμένες γραμμές αρχίζουν με #.

Συμφωνία πεζών/κεφαλαίων

Το πεδίο "Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων" σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα.

Μόνο λέξη

Το πεδίο "Μόνο λέξη" αναζητεί τον όρο ως απλή λέξη.


note

Για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές "Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων" και "Μόνο λέξη", πατήστε στο αντίστοιχο κελί και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.


Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο ταξινόμησης χωρίς τη χρήση του διαλόγου Επεξεργασία αρχείου ταξινόμησης:

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες βοηθητικές γραμμές μορφοποίησης όταν δημιουργήσετε ένα αρχείο ταξινόμησης:

Όρος αναζήτησης;Εναλλακτική καταχώριση;1ο κλειδί;2ο κλειδί;Συμφωνία πεζών-κεφαλαίων;Μόνο λέξη

Οι καταχωρίσεις "Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων" και "Μόνο λέξη" ερμηνεύονται ως "Όχι" ή FALSE αν είναι κενά ή μηδενικά (0). Όλα τα άλλα περιεχόμενα ερμηνεύονται ως "Ναι" ή TRUE.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, για να συμπεριλάβετε τη λέξη "Αθήνα" στο αλφαβητικό σας ευρετήριο κάτω από την καταχώριση "Πόλεις", εισάγετε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο ταξινόμησης:

Πάτρα;Πάτρα;Πόλεις;;0;0

Επίσης βρίσκει το "Αθήνα" εάν είναι γραμμένη με πεζούς χαρακτήρες.

Για να συμπεριλάβετε την περιοχή "Νέος Κόσμος" στην Αθήνα στην καταχώριση "Πόλεις", εισάγετε την ακόλουθη γραμμή:

Θεσσαλονίκη;Αθήνα;Πόλεις;

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!