Καταχωρίσεις (βιβλιογραφία)

Καθορισμός της μορφής των καταχωρίσεων βιβλιοθήκης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις (όταν η βιβλιογραφία είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος

Οι τύποι που εμφανίζονται εξαρτώνται από τις διαφορετικές πηγές βιβλιογραφίας.

Δομή και μορφοποίηση

Η γραμμή Δομή καθορίζει πως συνδυάζονται οι καταχωρίσεις στο ευρετήριο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση μιας καταχώρισης μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ή κείμενο στα κενά πλαίσια σε αυτή τη γραμμή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή κωδικό και μετά να πατήσετε στο κουμπί κωδικός.

Όριο στηλοθέτη (T)

Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη. Για να προσθέσετε κουκκίδες αρχής στο όριο στηλοθέτη, επιλέξτε ένα χαρακτήρα στο Συμπλήρωση πλαισίου χαρακτήρα. Για να αλλάξετε τη θέση του ορίου στηλοθέτη, εισάγετε μια τιμή στο πλαίσιο Θέση ορίου στηλοθέτη ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση δεξιά.

Τύπος

Lists the available bibliography entries. Για να προσθέσετε μια καταχώριση στη γραμμή δομή, πατήστε στην καταχώριση, πατήστε σε ένα κενό πλαίσιο στη γραμμή δομής και μετά πατήστε στο Εισαγωγή. Χρησιμοποιείστε τον διάλογο Ορισμός καταχώρισης βιβλιογραφίας για να προσθέσετε νέες καταχωρίσεις.

Εισαγωγή

Προσθέτει τον κωδικό αναφοράς για την επιλεγμένη καταχώριση βιβλιογραφίας στη γραμμή δομής. Επιλέξτε μια καταχώριση στον κατάλογο, πατήστε σε ένα κενό πλαίσιο και μετά πατήστε σε αυτό το κουμπί.

Αφαίρεση

Αφαιρεί τον επιλεγμένο κώδικα αναφοράς από τη γραμμή δομής.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία μορφοποίησης για το επιλεγμένο τμήμα στη Γραμμή δομής.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία χαρακτήρα.

Χαρακτήρας γεμίσματος

Επιλξτε τον οδηγό στηλοθέτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση ορίου στηλοθέτη

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού περιθωρίου σελίδας και της στάσης στηλοθέτη.

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τη στάση στηλοθέτη στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Ταξινόμηση κατά

Ορίσετε τις επιλογές ταξινόμησης των καταχωρίσεων βιβλιογραφίας.

Θέση εγγράφου

Ταξινομεί τις καταχωρίσεις βιβλιογραφίας ανάλογα με τη θέση των αναφορών τους στο έγγραφο. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματα αριθμημένες αναφορές.

Περιεχόμενο

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις βιβλιογραφίας με τα πλήκτρα ταξινόμησης που καθορίζετε, για παράδειγμα, ανά συγγραφέα ή ανά έτος δημοσίευσης.

Πλήκτρα ταξινόμησης

1, 2 ή 3

Επιλέξτε την καταχώριση από την οποία θα ταξινομηθούν οι καταχωρίσεις της βιβλιογραφίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλέξετε το ραδιοπλήκτρο Περιεχόμενο στην περιοχή Ταξινόμηση κατά.

ΑΩ

Ταξινομεί τις καταχωρίσεις βιβλιογραφίας σε αύξουσα αλφαριθμητική σειρά.

ΩΑ

Ταξινομεί τις καταχωρίσεις βιβλιογραφίας σε φθίνουσα αλφαριθμητική σειρά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!