Καταχωρίσεις (ευρετήριο πινάκων)

Ορίσετε τη μορφή των καταχωρίσεων σε ένα ευρετήριο πινάκων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις (όταν το ευρετήριο πινάκων είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να ορίσετε.

Ένα ευρετήριο πινάκων έχει μόνο ένα επίπεδο ευρετηρίου.

Δομή και μορφοποίηση

Η γραμμή Δομή καθορίζει πως συνδυάζονται οι καταχωρίσεις στο ευρετήριο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση μιας καταχώρισης μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ή κείμενο στα κενά πλαίσια σε αυτή τη γραμμή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή κωδικό και μετά να πατήσετε στο κουμπί κωδικός.

Κείμενο καταχώρισης (E)

Εισάγει το κείμενο της επικεφαλίδας του κεφαλαίου.

Όριο στηλοθέτη (T)

Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη. Για να προσθέσετε κουκκίδες αρχής στο όριο στηλοθέτη, επιλέξτε ένα χαρακτήρα στο Συμπλήρωση πλαισίου χαρακτήρα. Για να αλλάξετε τη θέση του ορίου στηλοθέτη, εισάγετε μια τιμή στο πλαίσιο Θέση ορίου στηλοθέτη ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση δεξιά.

Αριθμός σελίδας (#)

Εισάγει τον αριθμό σελίδας της καταχώρισης.

Πληροφορίες κεφαλαίου

Εισάγει τις πληροφορίες του κεφαλαίου, όπως την επικεφαλίδα και τον αριθμό του κεφαλαίου. Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πλαίσιο Καταχώριση κεφαλαίου .

Καταχώριση κεφαλαίου

Επιλέξτε τις πληροφορίες κεφαλαίου που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στην καταχώριση ευρετηρίου.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε το μέγιστο επίπεδο ιεραρχίας μέχρι το οποίο εμφανίζονται τα αντικείμενα στο γενικό ευρετήριο.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία μορφοποίησης για το επιλεγμένο τμήμα στη Γραμμή δομής.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία χαρακτήρα.

Χαρακτήρας γεμίσματος

Επιλξτε τον οδηγό στηλοθέτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση ορίου στηλοθέτη

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού περιθωρίου σελίδας και της στάσης στηλοθέτη.

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τη στάση στηλοθέτη στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Μορφοποίηση

Ορατό μόνο εάν πατήσετε στο κουμπί E# στη γραμμή δομής. Επιλέξτε την εμφάνιση του αριθμού κεφαλαίου με ή χωρίς διαχωριστικό.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε το μέγιστο επίπεδο ιεραρχίας μέχρι το οποίο εμφανίζονται τα αντικείμενα στο γενικό ευρετήριο.

Θέση στηλοθετών ανάλογα με την εσοχή της τεχνοτροπίας της παραγράφου

Τοποθετείτο τη στάση στηλοθέτη σχετικά με την τιμή "εσοχή από αριστερά" που καθορίζεται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου στην καρτέλα Τεχνοτροπίες. Αλλιώς τη στάση στηλοθέτη τοποθετείται σχετικά με το αριστερό περιθώριο του κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!