Καταχωρίσεις (αλφαβητικό ευρετήριο)

Ορίζει τη μορφοποίηση των αλφαβητικών καταχωρίσεων του ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα (όταν το αλφαβητικό ευρετήριο είναι ο επιλεγμένος τύπος) Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις


Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να ορίσετε.

Το επίπεδο "S" αναφέρεται στο μόνο γράμμα επικεφαλίδων που χωρίζει τις καταχωρίσεις του ευρετηρίου αλφαβητικά. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις επικεφαλίδες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αλφαβητικός οριοθέτης στην περιοχή Μορφοποίηση.

Δομή και μορφοποίηση

Η γραμμή Δομή καθορίζει πως συνδυάζονται οι καταχωρίσεις στο ευρετήριο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση μιας καταχώρισης μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ή κείμενο στα κενά πλαίσια σε αυτή τη γραμμή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή κωδικό και μετά να πατήσετε στο κουμπί κωδικός.

Κείμενο καταχώρισης (E)

Εισάγει το κείμενο της επικεφαλίδας του κεφαλαίου.

Όριο στηλοθέτη (T)

Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη. Για να προσθέσετε κουκκίδες αρχής στο όριο στηλοθέτη, επιλέξτε ένα χαρακτήρα στο Συμπλήρωση πλαισίου χαρακτήρα. Για να αλλάξετε τη θέση του ορίου στηλοθέτη, εισάγετε μια τιμή στο πλαίσιο Θέση ορίου στηλοθέτη ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση δεξιά.

Πληροφορίες κεφαλαίου

Εισάγει τις πληροφορίες του κεφαλαίου, όπως την επικεφαλίδα και τον αριθμό του κεφαλαίου. Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πλαίσιο Καταχώριση κεφαλαίου .

Καταχώριση κεφαλαίου

Επιλέξτε τις πληροφορίες κεφαλαίου που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στην καταχώριση ευρετηρίου.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε το μέγιστο επίπεδο ιεραρχίας μέχρι το οποίο εμφανίζονται τα αντικείμενα στο γενικό ευρετήριο.

Αριθμός σελίδας (#)

Εισάγει τον αριθμό σελίδας της καταχώρισης.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία μορφοποίησης για το επιλεγμένο τμήμα στη Γραμμή δομής.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία χαρακτήρα.

Χαρακτήρας γεμίσματος

Επιλξτε τον οδηγό στηλοθέτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση ορίου στηλοθέτη

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού περιθωρίου σελίδας και της στάσης στηλοθέτη.

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τη στάση στηλοθέτη στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Μορφοποίηση

Ορατό μόνο εάν πατήσετε στο κουμπί E# στη γραμμή δομής. Επιλέξτε την εμφάνιση του αριθμού κεφαλαίου με ή χωρίς διαχωριστικό.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε το μέγιστο επίπεδο ιεραρχίας μέχρι το οποίο εμφανίζονται τα αντικείμενα στο γενικό ευρετήριο.

Θέση στηλοθετών ανάλογα με την εσοχή της τεχνοτροπίας της παραγράφου

Τοποθετείτο τη στάση στηλοθέτη σχετικά με την τιμή "εσοχή από αριστερά" που καθορίζεται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου στην καρτέλα Τεχνοτροπίες. Αλλιώς τη στάση στηλοθέτη τοποθετείται σχετικά με το αριστερό περιθώριο του κειμένου.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων για κύριες καταχωρίσεις

Καθορίστε την τεχνοτροπία μορφοποίησης για τις κύριες καταχωρίσεις στο αλφαβητικό ευρετήριο. Για να μετατρέψετε μια καταχώριση ευρετηρίου σε κύρια καταχώριση, πατήστε μπροστά από το πεδίο του ευρετηρίου στο έγγραφο και μετά επιλέξτε Επεξεργασία - Καταχώριση ευρετηρίου.

Αλφαβητικός οριοθέτης

Χρησιμοποιεί τα αρχικά γράμματα της αλφαβητικής ταξινόμησης των καταχωρίσεων του ευρετηρίου ως επικεφαλίδες της ενότητας.

Κλειδιά που χωρίζονται με κόμματα

Ταξινομεί τις καταχωρίσεις ευρετηρίου στην ίδια γραμμή, χωριζόμενες με κόμματα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!