Καταχωρίσεις (πίνακας περιεχομένων)

Καθορισμός της μορφής των καταχωρίσεων στον πίνακα περιεχομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος) Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις


Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να ορίσετε.

Δομή και μορφοποίηση

Η γραμμή Δομή καθορίζει πως συνδυάζονται οι καταχωρίσεις στο ευρετήριο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση μιας καταχώρισης μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ή κείμενο στα κενά πλαίσια σε αυτή τη γραμμή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή κωδικό και μετά να πατήσετε στο κουμπί κωδικός.

Αριθμός κεφαλαίου (E#)

Εισάγει τον αριθμό κεφαλαίου. Για απόδοση της αρίθμησης κεφαλαίου σε τεχνοτροπία επικεφαλίδας, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου.

Κείμενο καταχώρισης (E)

Εισάγει το κείμενο της επικεφαλίδας του κεφαλαίου.

Όριο στηλοθέτη (T)

Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη. Για να προσθέσετε κουκκίδες αρχής στο όριο στηλοθέτη, επιλέξτε ένα χαρακτήρα στο Συμπλήρωση πλαισίου χαρακτήρα. Για να αλλάξετε τη θέση του ορίου στηλοθέτη, εισάγετε μια τιμή στο πλαίσιο Θέση ορίου στηλοθέτη ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση δεξιά.

Αριθμός σελίδας (#)

Εισάγει τον αριθμό σελίδας της καταχώρισης.

Υπερσύνδεσμος (LS και LE)

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο για το τμήμα της καταχώρισης που περικλείεται από τις ετικέτες υπερσυνδέσμου ανοίγματος (LS) και κλεισίματος (LE). Στη γραμμή Δομή, πατήστε στο κενό πλαίσιο πριν από το τμήμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον υπερσύνδεσμο και μετά πατήστε στο κουμπί. Πατήστε στο κενό πλαίσιο μετά το τμήμα που θέλετε να δημιουργήσετε τον υπερσύνδεσμο και μετά πατήστε στο κουμπί ξανά. Όλοι οι υπερσύνδεσμοι πρέπει να είναι μοναδικοί. Διαθέσιμο μόνο για τον πίνακα περιεχομένων.

Όλα

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς κλείσιμο του διαλόγου.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία μορφοποίησης για το επιλεγμένο τμήμα στη Γραμμή δομής.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία χαρακτήρα.

Χαρακτήρας γεμίσματος

Επιλξτε τον οδηγό στηλοθέτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση ορίου στηλοθέτη

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού περιθωρίου σελίδας και της στάσης στηλοθέτη.

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τη στάση στηλοθέτη στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Μορφοποίηση

Ορατό μόνο εάν πατήσετε στο κουμπί E# στη γραμμή δομής. Επιλέξτε την εμφάνιση του αριθμού κεφαλαίου με ή χωρίς διαχωριστικό.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε το μέγιστο επίπεδο ιεραρχίας μέχρι το οποίο εμφανίζονται τα αντικείμενα στο γενικό ευρετήριο.

Θέση στηλοθετών ανάλογα με την εσοχή της τεχνοτροπίας της παραγράφου

Τοποθετείτο τη στάση στηλοθέτη σχετικά με την τιμή "εσοχή από αριστερά" που καθορίζεται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου στην καρτέλα Τεχνοτροπίες. Αλλιώς τη στάση στηλοθέτη τοποθετείται σχετικά με το αριστερό περιθώριο του κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!