Καταχωρίσεις (πίνακας περιεχομένων)

Καθορισμός της μορφής των καταχωρίσεων στον πίνακα περιεχομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος) Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις


Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να ορίσετε.

Δομή και μορφοποίηση

Η γραμμή Δομή καθορίζει πως συνδυάζονται οι καταχωρίσεις στο ευρετήριο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση μιας καταχώρισης μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ή κείμενο στα κενά πλαίσια σε αυτή τη γραμμή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή κωδικό και μετά να πατήσετε στο κουμπί κωδικός.

Αρίθμηση (N#)

Εισάγει τον αριθμό επικεφαλίδας ή τον αριθμό καταλόγου της καταχώρισης. Για να ενεργοποιήσετε την αρίθμηση επικεφαλίδων, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων..

Κείμενο καταχώρισης (E)

Εισάγει το κείμενο της επιλεγμένης καταχώρισης.

Όριο στηλοθέτη (T)

Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη. Για να προσθέσετε κουκκίδες αρχής στο όριο στηλοθέτη, επιλέξτε ένα χαρακτήρα στο Συμπλήρωση πλαισίου χαρακτήρα. Για να αλλάξετε τη θέση του ορίου στηλοθέτη, εισάγετε μια τιμή στο πλαίσιο Θέση ορίου στηλοθέτη ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση δεξιά.

Αριθμός σελίδας (#)

Εισάγει τον αριθμό σελίδας της καταχώρισης.

Υπερσύνδεσμος (LS και LE)

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο για το τμήμα της καταχώρισης που περικλείετε από τις ετικέτες υπερσυνδέσμου ανοίγματος (LS) και κλεισίματος (LE). Στη γραμμή Δομή , πατήστε στο κενό πλαίσιο μπροστά από το τμήμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο και, στη συνέχεια, πατήστε αυτό το πλήκτρο. Πατήστε στο κενό πλαίσιο μετά το τμήμα που θέλετε να υπερσυνδέσετε και, στη συνέχεια, ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο. Όλοι οι υπερσύνδεσμοι πρέπει να είναι μοναδικοί.

Όλα

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς κλείσιμο του διαλόγου.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίστε μια τεχνοτροπία χαρακτήρων για το επιλεγμένο εικονίδιο στο Δομή.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία χαρακτήρα.

note

Οι επόμενες τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο T.


Χαρακτήρας γεμίσματος

Επιλξτε τον οδηγό στηλοθέτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση ορίου στηλοθέτη

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού περιθωρίου σελίδας και της στάσης στηλοθέτη.

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τη στάση στηλοθέτη στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

note

Οι επόμενες δύο επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο N#.


Μορφοποίηση

Ορατό μόνο όταν πατάτε το πλήκτρο N# στη γραμμή Δομή. Επιλέξτε για εμφάνιση τον αριθμό επικεφαλίδας με ή χωρίς διαχωριστικό.

Εμφάνιση μέχρι το επίπεδο

Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό επιπέδων για εμφάνιση του αριθμού επικεφαλίδας. Για παράδειγμα, επιλέξτε "3" για να εμφανιστούν έως και τρία επίπεδα. Εάν ο αριθμός επικεφαλίδας έχει λιγότερα από τρία επίπεδα, τότε εμφανίζεται ο πραγματικός αριθμός.

Μορφή

Θέση στηλοθετών ανάλογα με την εσοχή της τεχνοτροπίας της παραγράφου

Τοποθετείτο τη στάση στηλοθέτη σχετικά με την τιμή "εσοχή από αριστερά" που καθορίζεται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου στην καρτέλα Τεχνοτροπίες. Αλλιώς τη στάση στηλοθέτη τοποθετείται σχετικά με το αριστερό περιθώριο του κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!