Αντιστοίχιση τεχνοτροπιών

Δημιουργεί καταχωρίσεις ευρετηρίου από ειδικές τεχνοτροπίες παραγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου "Πρόσθετες τεχνοτροπίες" και έπειτα πατήστε Εκχώρηση τεχνοτροπιών


Τεχνοτροπίες

Ο κατάλογος περιέχει τις τεχνοτροπίες παραγράφου που μπορείτε να δώσετε στα διάφορα επίπεδα του ευρετηρίου.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ευρετηρίου από μια τεχνοτροπία παραγράφου, πατήστε στην τεχνοτροπία στον κατάλογο Τεχνοτροπίες και μετά πατήστε στο κουμπί >> για να μετακινήσετε την τεχνοτροπία στο επίπεδο του ευρετηρίου που θέλετε.

<<

Μετακινεί την επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο στην ιεραρχία του ευρετηρίου.

>>

Μετακινεί την επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο στην ιεραρχία του ευρετηρίου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!