Ευρετήριο

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε Βιβλιογραφία ως τον τύπο ευρετήριο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν η βιβλιογραφία είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Μορφοποίηση των καταχωρίσεων

Αρίθμηση καταχωρίσεων

Αριθμεί αυτόματα τις καταχωρίσεις της βιβλιογραφίας. Για να ορίσετε τις επιλογές ταξινόμησης για την αρίθμηση, πατήστε στην καρτέλα Καταχωρίσεις.

Αγκύλες

Επιλέξτε τις αγκύλες που χρησιμοποιούνται για να περικλείσετε καταχωρίσεις βιβλιογραφίας.

Ταξινόμηση

Ορίζει τις επιλογές ταξινόμησης των καταχωρίσεων ευρετηρίου.

Γλώσσα

Επιλέξτε τους κανόνες της γλώσσας που θα χρησιμοποιήσετε για ταξινόμηση των καταχωρίσεων του ευρετηρίου.

Τύπος κλειδιού

Επιλέξτε αριθμητικό όταν θέλετε να ταξινομήσετε αριθμούς ως προς την τιμή, όπως 1, 2, 12. Επιλέξτε αλφαριθμητικό, όταν θέλετε να ταξινομήσετε τους αριθμούς σύμφωνα με τον κωδικό του χαρακτήρα, δηλαδή 1, 12, 2.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!