Ευρετήριο

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Ορισμένο από το Χρήστη ως τον τύπο του ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο ορισμός από τον χρήστη είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τα ευρετήρια που έχουν οριστεί από το χρήστη είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο Τύπος όταν θέλετε να εισάγετε μια καταχώριση ευρετηρίου στο έγγραφό σας.

Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Δημιουργία από

Τεχνοτροπίες

Συμπεριλαμβάνει τις τεχνοτροπίες παραγράφου που καθορίζετε στον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών ως καταχωρίσεις ευρετηρίου. Για να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ευρετήριο, πατήστε το πλήκτρο Ανάθεση τεχνοτροπιών (...) στα δεξιά αυτού του πλαισίου.

Απόδοση τεχνοτροπιών

Ανοίγει τον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θα συμπεριληφθούν στο ευρετήριο. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο επικεφαλίδας στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η τεχνοτροπία στο ευρετήριο.

Επισημάνσεις ευρετηρίου

Συμπεριλαμβάνει τις καταχωρίσεις ευρετηρίου που εισάγατε επιλέγοντας Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου στο ευρετήριο.

Πίνακες

Περιλαμβάνει πίνακες στο ευρετήριο.

Γραφικά

Περιλαμβάνει γραφικά στο ευρετήριο.

Πλαίσια

Περιλαμβάνει πλαίσια στο ευρετήριο.

Αντικείμενα OLE

Περιλαμβάνει αντικείμενα OLE στο ευρετήριο.

Χρήση επιπέδου από το κεφάλαιο προέλευσης

Δημιουργεί εσοχές σε καταχωρίσεις ευρετηρίου πινάκων, γραφικών, πλαισίων και αντικειμένων OLE σύμφωνα με τη θέση τους στην ιεραρχία επικεφαλίδας κεφαλαίου.

Ορισμός μιας καταχώρισης ευρετηρίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!