Ευρετήριο

Οι επόμενες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε το Ευρετήριο εικόνων ως τον τύπο του ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν το ευρετήριο εικονογράφησης είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Δημιουργία από

Ορίστε τις πληροφορίες που θα συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός ευρετηρίου.

Υπομνήματα

Δημιουργεί καταχωρίσεις ευρετηρίου από υπομνήματα αντικειμένων. Για να προσθέσετε ένα υπόμνημα σε ένα αντικείμενο, επιλέξτε το και μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία υπομνήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις καταχωρίσεις ευρετηρίου.

Εμφάνιση

Επιλέξτε το τμήμα του υπομνήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις καταχωρίσεις ευρετηρίου. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις διαθέσιμες επιλογές υπομνημάτων, με βάση το κείμενο υπομνήματος "Εικόνα 24: Ο ήλιος", όπου η "Εικόνα 24" δημιουργήθηκε αυτόματα και "Ο ήλιος " προστέθηκε από τον χρήστη.

Επιλογές στο πλαίσιο καταλόγου Εμφάνιση

Καταχώριση στο ευρετήριο

Κείμενο παραπομπής

Εικόνα 24: Ο ήλιος

Κατηγορία και αριθμός

Εικόνα 24

Υπόμνημα

Ο Ήλιος


Εάν επιλέξετε "Κείμενο υπομνήματος", η στίξη και το κενό στην αρχή του υπομνήματος δεν εμφανίζονται στην καταχώριση ευρετηρίου.

Ονόματα αντικειμένου

Δημιουργεί καταχωρίσεις ευρετηρίου από τα ονόματα των αντικειμένων. Μπορείτε να προβάλλετε τα ονόματα αντικειμένων στην περιήγηση, για παράδειγμα και να τα αλλάξετε μέσω του μενού περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!