Ευρετήριο (πίνακας υπομνημάτων)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Πίνακας υπομνημάτων ως τύπο ευρετηρίου .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο, ή Βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας υπομνημάτων είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Δημιουργία από

Ορίστε τις πληροφορίες που θα συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός ευρετηρίου.

Υπομνήματα

Δημιουργεί καταχωρίσεις ευρετηρίου από υπομνήματα αντικειμένων. Για να προσθέσετε ένα υπόμνημα σε ένα αντικείμενο, επιλέξτε το και μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία υπομνήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις καταχωρίσεις ευρετηρίου.

Εμφάνιση

Επιλέξτε το τμήμα της λεζάντας που θέλετε να εμφανίζεται στις καταχωρήσεις ευρετηρίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επιλογές που μπορούν να επιλεγούν, με βάση το λεζάντα "Εικόνα 24: Ο ήλιος", όπου η "Εικόνα 24" δημιουργήθηκε αυτόματα κατά την εισαγωγή της λεζάντας, ενώ "Ο Ήλιος" είναι το κείμενο λεζάντας που προστέθηκε από τον χρήστη.

Επιλογές στο πλαίσιο καταλόγου Εμφάνιση

Καταχώριση στο ευρετήριο

Αναφορά

Εικόνα 24: Ο ήλιος

Κατηγορία και αριθμός

Εικόνα 24

Κείμενο υπομνήματος

Ο Ήλιος


Εάν επιλέξετε "Κείμενο λεζάντας", τα σημεία στίξης και το διάστημα στην αρχή της λεζάντας δεν περιλαμβάνονται στην καταχώριση ευρετηρίου.

Ονόματα αντικειμένου

Δημιουργεί καταχωρίσεις ευρετηρίου από τα ονόματα των αντικειμένων. Μπορείτε να προβάλλετε τα ονόματα αντικειμένων στην περιήγηση, για παράδειγμα και να τα αλλάξετε μέσω του μενού περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!